Ngày 07/04/2022, Cảng HK Điện Biên đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lò Thị Yên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Điện Biên, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ các đội chuyên môn cùng toàn thể người lao động thuộc đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lò Thị Yên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19 kéo dài, phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng HK Điện Biên nói riêng, của TCT Cảng HKVN nói chung, tuy nhiên, với sự quyết tâm cao nhất của Cấp uỷ, Ban Giám đốc Cảng cùng sự đoàn kết thống nhất của cán bộ nhân viên đơn vị, Cảng HK Điện Biên đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí, thực hành các giải pháp tiết kiệm, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

Tại hội nghị cũng báo cáo về: Tình hình tham gia xây dựng các quy định, quy chế và thực hiện quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, thực hiện Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng công ty, kết quả thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động năm 2021; Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cán bộ , người lao động đối với lãnh đạo Công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Sau khi nghe báo cáo, toàn thể cán bộ cán bộ, người lao động tham dự hội nghị đã đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đề xuất một số tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Đồng chí Lò Thị Yên đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người lao động và kêu gọi tập thể cán bộ, người lao động của Cảng phát huy những thành công đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần vào sự thành công chung của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, từ đó cải thiện và nâng cao đời sống người lao động.

Năm 2022 với nhiều cơ hội và thách thức mới, tập thể cán bộ và nhân viên Cảng hàng không Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách để góp phần vào sự phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.