Ban CHQS Cảng hàng không Điện Biên được giao nhiệm vụ Cụm Trưởng trong công tác huấn luyện súng máy phòng không năm 2016. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai, tổ chức lập kế hoạch huấn luyện Ban CHQS Cảng hàng không Điện Biên đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Ban CHQS Thành Phố Điện Biên Phủ, các cấp Uỷ, lãnh đạo, Ban CHQS các đơn vị thuộc Cụm cùng nhau bàn bạc, thống nhất lên phương án ra kế hoạch, hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện.

Trong thời gian 7 ngày huấn luyện (từ 12/8 đến 18/8/2016), ban tổ chức huấn luyện đã làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu củng cố lực lượng, xây dựng kế hoạch tập luyện; chỉ đạo soạn bài, xây dựng các mô hình học cụ; kiểm tra tập bắn…đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Các giáo viên tham gia huấn luyện chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, luôn có sự đổi mới về phương pháp huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, huấn luyện; đảm bảo đầy đủ nội dung và tiến trình biểu đã đề ra. Đặc biệt trong nội dung giáo dục chính trị.

Các chiến sỹ tự vệ có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, đảm bảo giờ giấc, trang phục, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật; khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc và gia đình đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Được nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm đường lối quốc phòng; nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung về âm mưu thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Luật Dân quân tự vệ, huấn luyện điều lệnh đội ngũ và một số văn bản hướng dẫn thi hành; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của dân quân tự vệ; sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, bắn súng 12,7mm, súng trường CKC...Từ đó xác định vai trò của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở đơn vị.
Kết quả kiểm tra nhận thức Chính trị 100% đạt yêu cầu, kiểm tra điều lệnh đội ngũ, thao tác SMPK 100% đạt yêu cầu, đảm bảo chỉ tiêu đề ra

Nguồn tin: Hoài Nam