Hành khách, nhân viên nếu cảm thấy không khỏe hoặc có yêu cầu cần trợ giúp y tế khi đang ở Cảng Hàng không Điện Biên, xin vui lòng đến hoặc liên hệ các phòng trực y tế được bố trí tại nhà ga hành khách. Số điện thoại 0917 973 088. Giờ làm việc theo giờ bay.