Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:30 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:35 01:40 DAD-TAE VJ870 50-51 CLS
00:40 --:-- DAD-SGN BL697 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:55 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 CLS
06:05 --:-- DAD-SGN VN7139 CLS
07:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K CLS
07:20 --:-- DAD-HAN VJ518 CLS
07:30 --:-- DAD-SGN VJ631 I-J-K CLS
07:50 --:-- DAD-HAN</