Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:30 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:55 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K CLS
07:20 --:-- DAD-HAN VJ518 OPN
07:40 --:-- DAD-SGN VJ621 I-J-K OPN
07:50 --:-- DAD-VCA VJ703 I-J-K OPN
08:00 --:-- DAD-TPE QH550 31-34 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-HAN VJ514 I-J-K OPN
08:30 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:30 --:-- DAD-DOH QR997 46-51 OPN
08:35 --:-- DAD-HAN QH102 CNX
08:35 --:-- DAD-SGN VJ655 I-J-K OPN
08:45 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
09:05 --:-- DAD-SGN VJ631 I-J-K OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:30 --:-- DAD-MFM NX869 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN QH122 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:15 --:-- DAD-ICN ZE596 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 38-40 OPN
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN QH110 OPN
11:00 --:-- DAD-HPH VJ726 I-J-K OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:05 --:-- DAD-HAN VJ510 I-J-K OPN
11:05 --:-- DAD-SGN VJ657 I-J-K OPN
11:10 --:-- DAD-VCA VJ701 I-J-K OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 I-J-K CNX
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 20-22 OPN
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
11:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN