Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:30 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870 50-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:55 --:-- DAD-ICN VN430 OPN
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
07:00 --:-- DAD-HAN VJ538 I-J-K OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VJ651 I-J-K OPN
07:30 --:-- DAD-SGN VJ631 I-J-K OPN
07:40 --:-- DAD-HAN VJ518 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VJ530 I-J-K OPN
08:00 --:-- DAD-SYX CHVPCTL OPN
08:00 --:-- DAD-TPE QH550 19-22 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 I-J-K OPN
08:30 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:30 --:-- DAD-DOH QR997 CNX
08:45 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:30 --:-- DAD-MFM NX869 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 42-44 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN QH122 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VJ540 I-J-K OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:10 --:-- DAD-HPH VJ726 I-J-K OPN
10:25 --:-- DAD-ICN ZE596 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 46-48 OPN
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:40 --:--