Hành lý được xử lý và giao hàng là trách nhiệm của các hãng hàng không từ điểm check-in đến điểm của hành trình. Trong trường hợp không chắc rằng hành lý của bạn bị hư hỏng hoặc bị mất, vui lòng liên hệ đến phòng "Thất Lạc Hành Lý" để được giúp đỡ. Bạn cũng có thể liên hệ với các đại lý đại diện cho các hãng hàng không bạn đã đi.

* VIETNAM AIRLINES:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (Viags)

Số hotline: +84.236.383.0338

Email: lfdad@viags.vn

* VIETJET AIR: 

Đội phục vụ hành khách đến, chuyển tiếp và hành lý thất lạc (Saigon Ground Services – Danang airport):

Số hotline: +84.911.299.506

Email: lostandfound-dad@sags.vn

* BAMBOO AIRWAYS:

Số hotline:  +84.19001166

Email: 19001166@bambooairways.com