Hành lý được xử lý và giao hàng là trách nhiệm của các hãng hàng không từ điểm check-in đến điểm của hành trình. Trong trường hợp không chắc rằng hành lý của bạn bị hư hỏng hoặc bị mất, vui lòng liên hệ đến phòng "Thất Lạc Hành Lý" để được giúp đỡ. Bạn cũng có thể liên hệ với các đại lý đại diện cho các hãng hàng không bạn đã đi.

Vietjet Air:

DAD_that_lac_hanh_ly_2

Vietnam Airlines:

DAD_that_lac_hanh_ly

Xem vị trí các phòng Thất Lạc Hành Lý trong bản đồ bên dưới

DIA_MAP_LOST-01

 

Đối với các mặt hàng bị mất trong các bộ phận khác của sân bay, vui lòng liên hệ (0511) 3 --- ---.