CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Trụ sở: Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3539555 - Số fax: (0236) 3823 393

Email: vanthucangdanang@vietnamairport.vn