+ Tên gói thầu: “Cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (vị trí KD-12)
tại nhà ga Quốc nội CHKQT Đà Nẵng”; Vị trí: Khu vực ngoài cách ly ga đến quốc nội
KD-12: 35m2; Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH The Moving; Mức giá:
25.150.125 VNĐ/ tháng; Hình thức: Lựa chọn rộng rãi đơn vị cung ứng DV PHK;
Loại hợp đồng: Trọn gói; Thời gian: 02 năm.