Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ phi hàng không với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: “Cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (vị trí KD-11) tại nhà ga Quốc nội CHKQTĐN”

- Vị trí: Khu vực trong cách ly ga đi quốc nội: KD-11: 222,5 m2

- Mức giá: Giá tối thiểu: 190.905.000 VNĐ/ tháng, Giá tối đa: 270.448.750 VNĐ/tháng

- Hình thức: Lựa chọn rộng rãi;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ phi hàng không: Tháng 05,06/2019;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian: 03 năm.

Trung tâm Khai thác Ga ĐN