Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kể từ ngày 01/5/2020, Cảng HKQT Đà Nẵng sẽ ngưng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga T1 để giảm thiểu tiếng ồn. Kính đề nghị quý khách theo dõi thông tin về chuyến bay trên các màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) để đến cửa khởi hành đúng thời gian quy định.

 

For the service quality improvement, effective May 1st 2020, DaNang International Airport will stop making flight announcements over the Terminal 1's public address system in order to reduce noise. Passengers are advised to keep track of flight information on our flight information display screens (FIDS) to be at the boarding gate on time.