Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ phi hàng không với các nội dung sau:

Tên gói thầu: “Cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (vị trí KD-12) tại nhà ga Quốc nội CHKQTĐN”.

  • Vị trí: Khu vực ngoài cách ly ga đến quốc nội: KD-12: 35 m2
  • Mức giá: Giá tối thiểu: 24.928.750 VNĐ/ tháng, Giá tối đa: 34.890.625 VNĐ/tháng

Hình thức: Lựa chọn rộng rãi;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ phi hàng không: Tháng 05 năm 2019;

Loại hợp đồng: Trọn gói;

Thời gian: 02 năm.

Trung tâm Khai thác Ga Đà Nẵng