Căn cứ Thông báo mời chào giá số 1175/TB-CHKQTĐN ngày 04/6/2021 gói thầu số 2: Mua sắm vật tư tiêu hao cho thiết bị đo ma sát MU-METER MK6 HW của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 307/BCĐG-KTKB ngày 29/6/2021 V/v Đánh giá hồ sơ chào giá gói thầu số 2: Mua sắm vật tư tiêu hao cho thiết bị đo ma sát MU-METER MK6 HW đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu nói trên, cụ thể như sau:

  1. Tên nhà cung cấp trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà cung cấp:
  1. Tên nhà cung cấp trúng thầu: Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Minh Anh. Địa chỉ: 25/9/3 Lê Sát, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Giá trung thầu (đã bao gồm thuế VAT): 173.049.991 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi mốt đồng).

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  1. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

STT

Tên nhà cung cấp không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn

1

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - XNK An Tâm

Không có giá chào giá thấp nhất.

Đề nghị Nhà cung cấp trúng thầu là Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật Minh Anh đến tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, địa chỉ Toà nhà ACV – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng để hoàn thiện ký kết hợp đồng theo quy định.

         Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông báo đến các Nhà cung cấp tham gia chào giá được biết.