Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng 05 hệ thống PCCC định kỳ năm 2023.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. YÊU CẦU HỒ SƠ CHÀO GIÁ :

- Nội dung yêu cầu:

Thực hiện việc Bảo trì, bảo dưỡng 05 hệ thống PCCC tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng định kỳ năm 2023, cụ thể:

1.1. Bảo dưỡng bơm nước chữa cháy định kỳ 1 tháng(11 lần/ năm ):

Stt

Nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Số lượng

1

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC Trụ sở Điều hành

01

2

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC Ga hàng hoá

01

3

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC đội cứu hỏa

01

 

1.2. Bảo dưỡng định kỳ 3 tháng Hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, phương tiện chữa cháy thông dụng ( 2 lần/ năm, vào tháng 4 và tháng 9 )

Stt

Nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Số lượng

1

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Trụ sở Điều hành

01

2

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Nhà khách VIP A

01

3

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Ga hàng hoá

01

4

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC các đài trạm khu bay

01

5

Hệ thống PCCC Đội Cứu Hỏa khẩn nguy

01

 

1.3. Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng Hệ thống chữa cháy các đầu phun sprinkler, hệ thống chữa cháy trong nhà và đường ống cấp nước chữa cháy (02 lần/năm, vào tháng 6 và tháng 12  )  

Stt

Nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Số lượng

1

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Trụ sở Điều hành

01

2

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Nhà khách VIP A

01

3

Bảo dưỡng Hệ thống PCCC Ga hàng hoá

01

 

1.4. Bảo dưỡng bơm nước chữa cháy định kỳ 12 tháng (01 lần/ năm, vào tháng 12)          

Stt

Nội dung sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng

Số lượng

1

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC Trụ sở Điều hành

01

2

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC Ga hàng hoá

01

3

Trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống PCCC đội cứu hỏa

01

          - Yêu cầu đối với vật tư thay thế: Vật tư được thay thế (nếu có) phải mới, chưa qua sử dụng, đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, đáp ứng đủ điều kiện môi trường Việt Nam.

    - Thời gian thực hiện hoàn thành:

    +/ Đối với chu kỳ 1 tháng:         03 ngày

    +/ Đối với chu kỳ 3 tháng:         05 ngày

    +/ Đối với chu kỳ 6 tháng:         10 ngày

    +/ Đối với chu kỳ 12 tháng:       10 ngày

    - Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

          - Giá Chào: Giá chào là giá trọn gói bao gồm nhân công, chi phí vật tư tiêu hao và thuế VAT 10%. Đồng tiền chào giá thanh toán là Việt Nam đồng (VNĐ).

    - Thời hạn bảo hành: 01 tháng cho chu kỳ 01 tháng; 03 tháng cho chu kỳ 03 tháng ; và 06 tháng tháng cho chu kỳ 06 tháng  và 12 tháng tháng cho chu kỳ 12 tháng, kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu.

- Hình thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bên B bàn giao và hoàn thành việc bảo trì sửa chữa theo từng chu kỳ thực hiện.

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày, kể từ ngày chúng tôi nhận được hồ sơ chào giá.

2. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Chậm nhất đến 15giờ 00 ngày 20/3/2023

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Trung tâm Điều hành sân bay Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Sân bay quốc tế Đà Nẵng

- Số điện thoại liện hệ: 0236 3539555 số máy lẻ 335

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Trung tâm Điều hành sân bay Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Bội - Số điện thoại:  0905 110 559

4. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia chào giá:

- Có giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Có giấy xác nhận điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Báo giá phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị tham gia chào giá.

- Cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.