TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG

VIỆT NAM – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

---------------------------

Số:207 /TB-CHKQTĐN

Đà nẵng, ngày 05 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cung cấp “Dịch vụ đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng đạt tiêu chuẩn

ISO 50001-2011 tại : Cảng hàng không Quốc tế Đà nẵng”

 

Kính gửi : Quí các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp có quan tâm.

 

Cảnh hàng không Quốc tế Đà nẵng tổ chức mời chào giá rộng rãi, gói thầu “Cung cấp : Dịch vụ đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001-2011, tại Cảng HKQT Đà nẵng” gọi tắt là “Gói thầu”.

 

Đề nghị quí các Cơ quan, Đơn vị và Doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá (HSCG) theo các yêu cầu sau :

 

 1. Yêu cầu về HSCG :

 

  1. Qui mô và yêu cầu đối với dịch vụ : 

Đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001 – 2011 tại Cảng HKQT Đà nẵng, đã được xây dựng, áp dụng và đang được duy trì vận hành hiệu quả trong qui mô toàn bộ hoạt động SXKD, quản lý năng lượng và nguồn nhân lực của Cảng HKQT Đà nẵng, cụ thể :

Cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm : Ban giám đốc, 07 phòng chức năng và 06 trung tâm.

Các SEU’s có liên quan đến Nhà ga hành khách và Nhà điều hành Cảng HKQT Đà nẵng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).

  1. Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ : Tại Cảng hàng không Quốc tế Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng; P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà nẵng, Tel : 0236. 3823397; Fax : 0236. 3823393.
  2. Giá đề nghị chào giá trọn gói Gói thầu (Bao gồm toàn bộ chi phí, thuế VAT) : Bằng số VND và Bằng chữ.
  3. Đồng tiền chào giá, thanh toán : Đồng Việt nam (VND).
  4. Thanh toán : Bằng chuyển khoản, theo qui định của Nhà nước và các thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.
  5. Hiệu lực HSCG : Tối thiểu 30 ngày kể từ lúc HSCG được mở.

 

 1. Thời hạn và địa điểm gửi HSCG :
  1. Thời gian phát hành yêu cầu mời chào giá: từ 9h ngày 06-08-2019 đến 15h ngày 08-08-2019.
  2. Thời gian nộp bản chào giá: chậm nhất vào 15h ngày 10-08-2019.
  3. Phương thức gửi HSCG : Gửi trực tiếp, hay theo đường bưu điện theo địa chỉ của HSCG đã nêu, hoặc gửi bằng fax, email file scan .PDF.
  4. Địa điểm nhận HSCG (miễn phí):  Phòng KT-CN-MT, tầng 4 tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng; P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà nẵng. Số điện thoại: 0236. 3656050.
  5. Email : ktcnmtdad@gmail.com hoặc liên hệ: 0983102410 Mr. Tường

 

 1. Thông tin liên hệ :
  1. Đơn vị chủ trì : Phòng KT-CN-MT (Tầng 4 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng)
  2. Tel : 0236. 3656050
  3. Email : ktcnmt@vietnamairport.vn
  4. Trưởng phòng: Lê Hoài Nam, di động 0905877747
  5. Chuyên viên thực thi: Nguyễn Văn Tường, di động 0983102410

 

 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp :
  1. Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp và phù hợp với nội dung dịch vụ cung cấp theo yêu cầu đã nêu.
  2. Không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty cảng HKVN-CTCP.

 

 

            Kính mời các Nhà cung cấp quan tâm chào giá.

 

            Trân trọng./.

 

 

 

Nơi gửi :                                                                                                              KT. GIÁM ĐỐC

 • Phòng KHKD (để t/h).                                                                                    (Đã ký)
 • Phòng KTCN-MT (để t/h)
 • Lưu VT. (04 bản).                                                                   

                                                                                                               Phan Kiều Hưng                                                                             

 

 

 

Phụ lục :

Yêu cầu đối với dịch vụ “Cung cấp : Dịch vụ đánh giá, câp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001-2011 tại Cảng HKQT Đà nẵng”.

 

 1. Quy mô :

 

Đánh giá cấp chứng nhận đối với hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2011 đã được xây dựng, áp dụng và đang được duy trì vận hành một cách hiệu quả trong qui mô toàn bộ hoạt động SXKD, quản lý năng lượng và nguồn nhân lực của Cảng HKQT Đà nẵng (DIA), cụ thể :

 1. Yêu cầu chi tiết :

 

STT

Nội dung

Yêu cầu

Đáp ứng

2.1.

Yêu cầu chung :

a.

Thời gian :

Thời hạn đánh giá và hoàn thành cấp chứng nhận.

Thời gian thực hiện hợp đồng.

 

4 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

 

3 năm.

 

b.

Khảo sát, tìm hiểu mục tiêu, phạm vi đánh giá cấp chứng nhận.

Lập kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công nhân sự chịu trách nhiệm.

 

c.

Tổ chức chứng nhận cung cấp chuyên gia đánh giá, bố trí nhân sự tham gia dự án và đảm bảo duy trì trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ

Tổ chức chứng nhận cung cấp danh sách chuyên gia đánh giá theo chu kỳ chứng chỉ. Nếu có sự thay đổi phải được sự đồng ý của DIA

 

d.

Hồ sơ

 

Được lập đảm bảo các yêu cầu cấp chứng nhận và phải được giữ bí mật bởi DIA và tổ chức chứng nhận.

 

e.

Bảo mật

Không cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba nào bất kỳ nội dung trong hồ sơ có liên quan đến DIA, trừ khi được DIA chấp thuận.

 

f.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và phần tiếng Anh trong các văn bản, tài liệu, chứng nhận cần phải thực hiện song ngữ.

 

g.

Hiệu lực giấy chứng nhận

03 năm kể từ ngày được cấp.

 

h.

Địa điểm thực hiện và trao chứng nhận

Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay QT Đà nẵng, P. Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

 

2.2.

Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đánh giá cấp chứng chỉ:

a.

Số lượng hợp đồng đánh giá cấp chứng nhận các tiêu chuẩn có liên quan đến ISO tại Việt nam.

Ít nhất 10 hợp đồng từ trên 200.000.000 VNĐ

 

b.

Số lượng hợp đồng đánh giá cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001:2011 tại Việt Nam

Ít nhất 03 hợp đồng từ trên 200.000.000 VNĐ

 

c.

Số lượng Hợp đồng thực hiện đánh giá cấp chứng nhận trong ngành Hàng không (các tiêu chuẩn khác nhau).

Ít nhất 02 hợp đồng

 

d.

Số lượng Hợp đồng cấp chứng nhận ISO 50001:2011 trong ngành Hàng không.

Ít nhất 01 hợp đồng

 

2.3.

Yêu cầu về Nhân sự đánh giá cấp chứng nhận

 

a.

Số lượng nhân sự tham gia

Ít nhất 05 nhân sự

 

b.

Số lượng chuyên gia tham gia

Ít nhất 04 chuyên gia

 

c.

Trưởng đoàn đánh giá: Chuyên gia đánh giá trưởng

Số lượng : 01

Năng lực trình độ :

- Tối thiểu bằng thạc sĩ chuyên ngành công nghiệp hoặc tương đương.

- Có chứng chỉ quốc tế là đánh giá viên trưởng hệ thống ISO 50001:2011 hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm đánh giá từ 7 năm trở lên.

- Đã tham gia làm trưởng đoàn đánh giá cho từ 05 dự án cấp chứng nhận ISO 50001:2011 trở lên.

- Đã tham gia từ 10 dự án đánh giá về Hệ thống quản lý năng lượng

-  Đã tham gia là Đánh giá viên trưởng từ 01 dự án cấp chứng nhận ISO 50001:2011 trở lên trong ngành Hàng không.

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, đạt trình độ Đánh giá viên quốc tế về tiêu chuẩn ISO 50001:2011.

 

d.

Chuyên gia đánh giá

Số lượng: Ít nhất 03 nhân sự.

Năng lực trình độ :

- Tối thiểu bằng Đại học

- Có chứng chỉ quốc tế là đánh giá viên hệ thống ISO 50001:2011 hoặc tương đương.

- Có kinh nghiệm đánh giá từ 3 năm trở lên.

- Đã tham gia tối thiểu 05 dự án đánh giá Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011

-  Đã tham gia là Đánh giá viên tối thiểu từ 01 dự án cấp chứng nhận ISO 50001:2011 trở lên trong ngành Hàng không.

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh, đạt trình độ Đánh giá viên quốc tế về tiêu chuẩn ISO 50001:2011.

 

2.4.

Yêu cầu các bước đánh giá cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001:2011

a.

Khảo sát hệ thống QLNL trước đánh giá.

Hệ thống năng lượng và QLNL tại DIA; Báo cáo kết quả khảo sát năng lượng tại DIA. 

 

b.

Hoàn thành các thủ tục pháp lý, kỹ thuật đảm bảo công tác triển khai dự án.

Chuẩn bị các thủ tục để thực hiện các quy trình của đánh giá chứng nhận. Hoàn thành hồ sơ, văn bản và Họp triển khai.

 

c.

Đánh giá giai đoạn 1

Tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011. Xác định tính sẵn sàng của hệ thống Quản lý năng lượng.

 

d.

Đánh giá giai đoạn 2

Tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011. Thực hiện đánh giá chính thức và chứng nhận

 

e.

Lập báo cáo cấp và cấp giấy chứng nhận.

Lập báo cáo, hoàn thành hồ sơ, thực hiện thẩm định nội bộ tổ chức cấp chứng nhận, quyết định và ban hành chứng nhận. Trao chưng nhận.

 

f.

Đánh giá giám sát hiệu lực của Hệ thống QLNL đã được cấp chứng nhận ISO 50001 năm thứ nhất (1).

Đánh giá duy trì hiệu lực của hệ thống ISO 50001:2011 sau khi cấp chứng nhận theo yêu cầu của tiêu chuẩn năm thứ nhất.

 

g.

Đánh giá giám sát hiệu lực của Hệ thống QLNL đã được cấp chứng nhận ISO 50001 năm thứ hai (2).

Đánh giá duy trì hiệu lực của hệ thống ISO 50001:2011 sau khi cấp chứng nhận theo yêu cầu của tiêu chuẩn năm thứ hai.

 

 

 

 

 

 

 1. Yêu cầu hồ sơ  :

 

 • Bản gốc có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ.
 • Được chứng nhận sao y bản chính.
 • Sắp xếp theo thứ tự Mục lục đã lập, đánh trang phù hợp và đánh dấu giáp lai/dấu treo đối với tài liệu sao gửi.
 • Các yêu cầu khác.