THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v:  Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa phần kết nối hệ thống quản lý tòa nhà BMS với Hệ thống Điện tại nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng”.

 

        Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: cung cấp dịch vụ: “Sửa chữa phần kết nối hệ thống quản lý tòa nhà BMS với Hệ thống Điện tại nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Sửa chữa phần kết nối hệ thống quản lý tòa nhà BMS với Hệ thống Điện tại nhà ga hành khách Cảng HKQT Đà Nẵng.

a. Nội dung thực hiện:

Phạm vi công việc của hợp đồng này không bao gồm vật tư thiết bị, cáp điện, cáp truyền thông các loại.

Stt

Nội dung hiện trạng

Công việc thực hiện

1

Theo thiết kế, 02 Server chạy WinCC redundancy. Hiện tại 2 Sever đang hoạt động độc lập, không redundancy được với nhau.

Cấu hình lại 02 Sever để có thể chạy Redundancy theo như thiết kế.

2

02 bộ PLC HT Điện trong tủ PLC panel bị báo hiệu lỗi đèn FRCE và SF.

Khắc phục lỗi của 02 bộ PLC. Trong trường hợp không khắc phục được, nêu ra nguyên nhân các đèn này sáng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ hệ thống hiện tại và đề xuất biện pháp xử lý.

3

Phần mềm BMS bị mất kết nối với các thiết bị đóng cắt Trung thế, Hạ thế, thiết bị đo đếm Power Meter (chi tiết số lượng theo bản vẽ và khối lượng ở mục 2b)

- Kiểm tra việc mất kết nối là do phần cứng (thiết bị lỗi/hư, đứt cáp truyền thông, mất nguồn) hay do phần mềm (cấu hình thiết bị gây mất truyền thông modbus).

-  Kiểm tra điều khiển thực tế từng tủ một:

+ Trong trường hợp mất kết nối do lỗi cấu hình thiết bị hay bị phần mềm thì nhà thầu sẽ triển khai khắc phục.

+ Trong trường hợp mất kết nối do lỗi phần cứng thì nhà thầu sẽ đưa ra phương án khắc phục.

a

BMS kết nối với Trung thế

b

BMS kết nối với LVMSB

c

BMS kết nối với 44 tủ phân phối tầng

4

Bỏ qua các bộ Power meter đo đếm điện tiêu thụ trong các nhà hàng, quầy kinh doanh cho thuê trong mạng Modbus của hệ thống BMS

Ngắt toàn bộ Power Meter (PM) của các nhà hàng, quầy kinh doanh ra khỏi mạng Modbus của hệ thống BMS: tìm vị trí PM trên bản vẽ hoàn công, đấu tắt dây Modbus trên trần. Không sửa chương trình PLC và BMS.

5

Báo cáo kết quả thực hiện công việc và đề xuất các phương hướng khắc phục tiếp theo nếu có.

b. Số lượng thiết bị Điện giao tiếp với HT BMS qua chuẩn Modbus:

Stt

Hạng mục

Số lượng thiết bị Điện giao tiếp với HT BMS qua chuẩn Modbus

1

Trung thế

Main HT

07 VCB (7 Micom, 4 Power meter)

Incoming HT

Incoming HT 1 VCB (1 Micom, 1 Power meter)

Step up

2 VCB (2 Micom, 2 Power Meter)

02 Máy phát

 

02 Tủ hòa

 

05 Máy biến áp

03 Máy Biến áp hạ áp, 02 máy biến áp tăng áp

2

LVMSB

LVMSB 1

03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

LVMSB 2

03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

LVMSB 3

03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

LVMSB 31

02 ACB (02 Micom, 01 OTB , 02 Power Meter)

3

Tủ phân phối tầng

44 Tủ

01 Tủ: 03 MCCB (03 OTB, 03 Power Meter )

c. Yêu cầu chung:

  • Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng.
  • Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.
  • Các hạng mục công việc sẽ được thực hiện vào ban đêm theo sự giám sát và yêu cầu của cán bộ kỹ thuật Cảng HKQT ĐN để đảm bảo không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống. (Sẽ cụ thể kế hoạch thực hiện sau khi ký hợp đồng).
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng.

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế theo biểu mẫu:

Stt

Nội dung công việc

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1

Cấu hình 2 Sever chạy Redundancy theo thiết kế

gói

1

 

 

2

Khắc phục lỗi của 02 bộ PLC HT Điện trong tủ PLC panel bị báo hiệu lỗi đèn FRCE và SF

gói

1

 

 

3

Phần mềm BMS bị mất kết nối với các thiết bị đóng cắt Trung thế, Hạ thế, thiết bị đo đếm Power Meter: Chi tiết như sau

 

 

 

 

3.1

Hạng mục Trung thế

 

 

 

 

 

Main HT: 07 VCB (7 Micom, 4 Power meter)

gói

7

 

 

 

Incoming HT 1 VCB (1 Micom, 1 Power meter)

gói

1

 

 

 

Step up 2 VCB (2 Micom, 2 Power Meter)

gói

2

 

 

 

03 Máy Biến áp hạ áp, 02 máy biến áp tăng áp

gói

5

 

 

3.2

Hạng mục LVMSB

 

 

 

 

 

LVMSB 1: 03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

gói

3

 

 

 

LVMSB 2: 03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

gói

3

 

 

 

LVMSB 3: 03 ACB (03 Micom, 01 OTB , 03 Power Meter)

gói

3

 

 

 

LVMSB 31: 02 ACB (02 Micom, 01 OTB, 02 Power Meter)

gói

2

 

 

3.3

Tủ phân phối tầng 44 Tủ (Mỗi tủ bao gồm 03 MCCB (03 OTB, 03 Power Meter ))

gói

44

 

 

4

Ngắt toàn bộ Power Meter (PM) của các nhà hàng, quầy kinh doanh ra khỏi mạng Modbus của hệ thống BMS: tìm vị trí PM trên bản vẽ hoàn công, đấu tắt dây Modbus trên trần. Không sửa chương trình PLC và BMS.

gói

1

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

Thuế VAT 10%:

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

- Trong trường hợp Bên B không thực hiện toàn bộ các hạng mục theo hợp đồng thì sẽ thanh toán theo thực tế công việc thực hiện.

1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

+ Tạm ứng: tạm ứng 30% giá trị Hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và bên B phát hành bảo lãnh tạm ứng.

+ Thanh toán: thanh toán 70% giá trị của Hợp đồng trong vòng 07 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán.

* Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

* Biên bản nghiệm thu và bàn giao công việc giữa hai bên;

* Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

* Giấy bảo hành: Bản gốc;

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 11/07/2019.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

 + Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

 

 

                                                                                                                      TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN