Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ: “Thay thế bộ flowswitch cảm biến báo dòng chảy nước qua Chiller 1 và 2 - hệ thống HVAC nhà ga T1”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Thay thế bộ flowswitch cảm biến báo dòng chảy nước qua Chiller 1 và 2 - hệ thống HVAC nhà ga T1- Cảng HKQN Đà Nẵng.

a. Nội dung thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu kỹ thuật

Hãng sản xuất

ĐVT

SL

1

Cung cấp bộ cảm biến lưu lượng nước cho thiết bị Chiller 

Bộ cảm biến lưu lượng nước Gồm có:                               + Thiết bị hiển thị báo lưu lượng SN0150
+Que dò điện tử SF6200

IFM/Germany

Bộ

4

2

Khoan 04 lỗ DN21 trên đường
ống thép DN250 vào ra của Chiller, sau đó hàn 04 bu lông để lắp bộ cảm biến lưu lượng. Đấu nối dây tín hiệu từ bộ cảm biến lưu lượng đến tủ điều khiển Chiller.

 

 

1

3

Vật tư phụ (dây điều khiển, ống bảo vệ dây, bách kết nối bộ điều khiển trong tủ…)

 

 

1

4

Cấu hình cho thiết bị Chiller bằng phần mềm chuyên dụng hãng Trane để cài đặt bộ cảm biến lưu lượng nước cho thiết bị Chiller 1&2

 

 

1

b. Yêu cầu chung:

  • Thời gian thực hiện: 35 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng có hiệu lực.
  • Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.
  • Chất lượng vật tư: mới 100%.

       - Có CO, CQ (bản gốc).

       - Năm sản xuất: từ năm 2019 trở về sau.     

  • Thời gian bảo hành: 12 tháng (kể từ ngày nghiệm thu bàn giao).

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm 10% thuế VAT, chi phí thực hiện, chi phí làm thẻ kiểm soát an ninh hàng không theo biểu mẫu:

STT

Nội dung công việc

Yêu cầu kỹ thuật

Hãng sản xuất

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

1

Cung cấp bộ cảm biến lưu lượng nước cho thiết bị Chiller

Bộ cảm biến lưu lượng nước Gồm có:                               + Thiết bị hiển thị báo lưu lượng SN0150
+Que dò điện tử SF6200

IFM/

Germany

Bộ

4

 

 

2

Khoan 04 lỗ DN21 trên đường
ống thép DN250 vào ra của Chiller, sau đó hàn 04 bu lông để lắp bộ cảm biến lưu lượng. Đấu nối dây tín hiệu từ bộ cảm biến lưu lượng đến tủ điều khiển Chiller.

   

1

 

 

3

Vật tư phụ (dây điều khiển, ống bảo vệ dây, bách kết nối bộ điều khiển trong tủ…)

   

1

 

 

4

Cấu hình cho thiết bị Chiller bằng phần mềm chuyên dụng hãng Trane  để cài đặt bộ cảm biến lưu lượng nước cho thiết bị Chiller 1&2

   

1

 

 

Cộng

 

VAT 10%

 

Tổng cộng

 

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Thanh toán:

- Đồng tiền thanh toán: Bằng đồng Việt Nam

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

Thanh toán: thanh toán 50% giá trị của hợp đồng trong vòng 05 ngày sau khi nghiệm thu vật tư đầu vào, hồ sơ gồm có:

  + Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào (bản gốc).

  + CO, CQ (bản gốc)

  + Giấy đề nghị thanh toán.

Thanh toán 50% giá trị còn lại của hợp đồng trong vòng 14 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán, hồ sơ gồm có:

  + Công văn đề nghị thanh toán (bản gốc).

  + Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (bản gốc).

  + Văn bản cam kết bảo hành của bên B (bản gốc).

  + Biên bản thanh lý Hợp đồng (bản gốc).

  + Hóa đơn giá trị gia tăng (bản gốc)

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 14h00, ngày 10/5/2021.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236.3646298

- Người liên hệ: ông Đỗ Đình Vũ. Điện thoại: 0905135188

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.