Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu: "Giấy in nhiệt phục vụ công tác bán vé dừng, đỗ ô tô Quý 2/2020 Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá: "Cung cấp giấy in nhiệt phục vụ công tác bán vé dừng, đỗ ô tô Quý 2/2020 Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng".

Trân trọng thông báo ./.