Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp giấy vệ sinh Quý II, Quý III, Quý IV năm 2021 và Quý I năm 2022 để phục vụ công tác vệ sinh toàn bộ nhà ga.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1 Quy mô mua sắm:

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

(01 tháng)

(dự kiến)

Số lượng

(12 tháng)

(dự kiến)

1

Giấy vệ sinh cuộn lớn

Cuộn

2.872

34.458

1.111111111

1.2 Yêu cầu mua sắm

- Vật tư giấy vệ sinh đáp ứng yêu cầu sau:

- Vật liệu: Bột giấy nguyên sinh 100%, giấy trắng, mềm mại.

- Kích thước:

+ Đường kính cuộn: 22cm ÷ 24cm

+ Đường kính lõi: 7.6cm

+ Chiều cao cuộn: 9cm

+ Chiều dài: ≥  220m

- Trọng lượng: 700g ± 20g/ cuộn

- Định lượng: 17g  ± 3g/m2

- Giấy 2 lớp ép biên.

1.3 Thời gian, địa điểm giao hàng:

- Bên bán giao hàng đến Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng trong vòng 48h sau khi có yêu cầu của Cảng HKQT Đà Nẵng.

1.4 Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà thầu chào giá hàng hoá trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế các loại, chi phí vận chuyển đến Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.5 Thanh toán:

- Phương thức thanh toán:

Bên bán nộp hồ sơ thanh toán cho bên mua trước ngày 08 hằng tháng. Bên mua thanh toán tiền hàng cho bên bán mỗi tháng một lần sau 5 ngày làm việc nhưng không quá 15 ngày kể từ khi nhận được bộ chứng từ thanh toán hợp lý hợp lệ sau :

 + Biên bản nghiệm thu giao nhận hàng hoá được ký bởi hai bên và là vào ngày cuối cùng của tháng: Bản gốc 

 + Hoá đơn giá trị gia tăng: Bản gốc

 + Giấy đề nghị thanh toán: Bản gốc 

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

1.6 Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

    1. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

- Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.8 Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 09h00 ngày 11/3/2021 đến 09h00 ngày 16/3/2021.

2.2 Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

          - Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

          - Địa chỉ của bên mời chào giá:

             + Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

             + Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

             + Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

             + Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Người liên hệ: Bà Đàm Thị Mi Sa, kỹ sư Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng. SĐT: 0982.269 295

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

        - Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp;

     - Có giấy chứng nhận hàng hoá phù hợp quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT.

             - Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).