Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (Chủ đầu tư)  tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Cung cấp nắp bàn cầu ToTo TC393VS các khu vệ sinh nhà ga T1”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1.Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1 Yêu cầu đối với dịch vụ: Mua 185 cái nắp bàn cầu xie ToTo TC393VS

a.Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo hoàn chỉnh, đồng bộ, mới 100%.

- Xuất xứ: Việt Nam

- Vật liệu: Nhựa

- Kích thước: 495x361x83 (mm)

b.Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.

c.Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 25 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.

- Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1

1.2 Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá hàng hoá, dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn  bộ chi phí, thuế GTGT, giao hàng tại chân công trình.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3 Thanh toán:

- Thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B 100% giá trị của hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ khi hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và Bên B cung cấp cho bên A hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ. Chứng từ thanh toán bao gồm:

Hồ sơ thanh toán:

- Công văn đề nghị thanh toán (gốc)

- Biên bản thanh lý hợp đồng.(gốc)

- Hóa đơn giá giá trị gia tăng do bên B phát hành

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vật tư (Gốc)

- Văn bản cam kết bảo hành của bên B  (gốc).

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

1.4 Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.5 Hiệu lực hồ sơ chào giá: 20 ngày kể từ ngày mở chào giá.

1.6 Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

3. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

3.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 14h00 ngày 17/11/2022 đến 14h00 ngày  23/11/2022.

​​​​​​​3.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

- Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.  

- Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3614338.

4. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng). Điện thoại: 0236 3646298

- Người liên hệ: Ông Mai Phước Đức (ĐT: 0899.223.333) hoặc ông Hồ Văn Ngọc (ĐT: 0935.760.082)