Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm : Dịch vụ đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống QLNL theo ISO 50001:2018 tại Cảng HKQT Đa nẵng.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu chi tiết yêu cầu, hoàn thành và gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) gồm : Thư chào giá, các văn bản diễn giải, cam kết và chứng minh, tài liệu giấy tờ theo đúng các nội dung yêu cầu sau đây :

1. Yêu cầu về HSCG :

1.1 Tên dịch vụ cung cấp : Dịch vụ đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống QLNL theo ISO 50001:2018 tại Cảng HKQT Đa nẵng.

  1. Qui mô :

- Đánh giá, cấp chứng chỉ đối với Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 phù hợp với qui mô toàn bộ Hệ thống quản lý và hoạt động SXKD của Cảng HKQT Đà nẵng với cơ cấu tổ chức gồm Ban lãnh đạo, các Phòng chức năng và Văn phòng, cùng các Trung tâm.

 • Các SEU’s có liên quan đến Nhà ga hàng khách; Nhà điều hành và các khu vực sử dụng năng lượng khác của Cảng HKQT Đà nẵng. 
  1. Yêu cầu về tư cách pháp nhân và tính pháp lý của HSCG :
 • Đăng ký kinh doanh, có hoạt động kinh doanh phù hợp với nội dung chào giá dịch vụ, cụ thể : Nếu là đơn vị đánh giá và cấp, phải có chứng nhận/xác nhận tư cách là thành viên được uỷ quyền và chấp thuận của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) đang có hiệu lực; Nếu chỉ thực hiện đánh giá và lập hồ sơ để Tổ chức chứng nhận xét, quyết định cấp chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của Tổ chức chứng nhận này đảm bảo tư cách trong hệ thống.  
 • Không có tranh chấp khiếu kiện, xung đột quyền lợi với ACV
 • Tuyên bố và cam kết đáp ứng, cũng như bảng chào giá là bản gốc, phải được đại diện tư cách pháp nhân của nhà thầu ký, hoặc người ký phải có giấy uỷ quyền.
 • Các tài liệu, bằng chứng gửi kèm trong HSCG là bản gốc, hoặc sao y công chứng, hoặc xác nhận sao y bản chính tuỳ từng loại văn bản và có giá trị pháp lý để đảm bảo trách nhiệm của bên chào giá.
 • Đủ năng lực pháp lý, kinh tế và kỹ thuật để thực hiện dự án.
 • Cam kết có đầy đủ năng lực kinh tế, kỹ thuật và kinh nghiệm để đảm bảo thực hiện hợp đồng qui mô tương tự : Cung cấp bản sao công chứng hoặc xác nhận sao y của hợp đồng đã hoàn thành về lĩnh vực tư vấn đánh giá, cấp chứng nhận ISO 50001:2018 hoặc tương đương theo yêu cầu chi tiết trong phụ lục. 
 • Đảm bảo có đầy đủ các phương tiện, công cụ, dụng cụ hợp qui trong quá trình tổ chức thực hiện.
 • Cam kết đề xuất kế hoạch đảm bảo An toàn trong quá trình tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ.
  1. Yêu cầu về kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật :
 • Thực hiện các các nội dung cụ thể theo : Phụ lục 01 “Bảng chi tiết Nội dung yêu cầu đối với dịch vụ đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, tại Cảng HKQT Đà nẵng”. Nêu cụ thể việc đáp ứng các nội dung, chứng minh hay cam kết đảm bảo đáp ứng yêu cầu.
  1. Yêu cầu về dịch vụ :
 • Thời gian thực hiện HĐ : 03 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực thi hành.
 • Địa điểm thực hiện : Tại Cảng Hàng không quốc tế Đà nẵng, địa chỉ : Sân bay quốc tế Đà nẵng, P. Hoà Thuận Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà nẵng.
  1. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm :
 • Các hợp đồng đã thực hiện và cung cấp bản sao có giá trị theo yêu cầu.
 • Đăng ký Danh sách nguồn nhân lực tham gia thực hiện hợp đồng và các chứng chỉ, bằng cấp bản sao có giá trị theo yêu cầu.
 • Đảm bảo có đầy đủ các phương tiện, công cụ, dụng cụ hợp qui trong công tác đánh giá và cấp chứng chỉ.
 • Cam kết đề xuất kế hoạch đảm bảo An toàn trong quá trình tổ chức thực hiện cung cấp và lắp đặt.
  1. Yêu cầu về giá và chào giá :
 • Giá và đồng tiền thanh toán là VNĐ (Đồng tiền Việt nam).
 • Nội dung chào giá theo : Phụ lục 02 Bảng giá chi tiết Nội dung công việc thuê khoán dịch vụ : Đánh giá, cấp chứng chỉ Hệ thống QLNL theo tiêu chuẩn ISO50001:2018, tại Cảng HKQT Đà nẵng”.
 • Giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, các khoản thuế, phí kiểm soát ANHK.
  1. Các nội dung khác :
 • Hình thức hợp đồng : Trọn gói
 • Thanh toán :
 • Hình thức thanh toán : Chuyển khoản
 • Kế hoạch thanh toán :

. Lần 1 : Thanh toán đến (30%) giá trị của mục “Đánh giá và cấp chứng chỉ”, trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên A nhận được giấy đề nghị thanh toán của Bên B.

. Lần 2 : Thanh toán hết 100% giá trị của mục “Đánh giá và cấp chứng chỉ”, tức là  (70%) giá trị còn lại của mục này. Thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ thanh toán gồm có : 1. Giấy đề nghị thanh toán; 2. Hoá đơn tài chính theo qui định của pháp luật; 3. Các Báo cáo như Phụ lục 02 ; 4. Quyết định chứng nhận của Tổ chức chứng nhận; 5. Xác nhận đã được đăng ký trên hệ thống quản lý chứng chỉ; 6. Chứng chỉ bản gốc; 7. Biên bản nghiệm thu hoàn thành đánh giá và cấp chứng chỉ.  

. Lần 3 : Thanh toán 100 % Phí đánh giá giám sát hiệu lực hàng năm (năm thứ 2) trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ thanh toán gồm : 1. Giấy đề nghị thanh toán; 2. Hoá đơn tài chính theo qui định của pháp luật; 3. Báo cáo chuyên đề đánh giá giám sát kỹ thuật giai đoạn 2 năm thứ 2 và Báo cáo không phù hợp (nếu có) như đã nêu trong Phụ lục 02; 4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành đánh giá giám sát hiệu lực giai đoạn 2 năm thứ 2.

. Lần 4 : Thanh toán 100 % Phí đánh giá giám sát hiệu lực hàng năm (năm thứ 3) trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ thanh toán gồm : 1. Giấy đề nghị thanh toán; 2. Hoá đơn tài chính theo qui định của pháp luật; 3. Báo cáo chuyên đề đánh giá giám sát kỹ thuật giai đoạn 2 năm thứ 3 và Báo cáo không phù hợp (nếu có) như đã nêu trong Phụ lục 02; 4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành đánh giá giám sát hiệu lực giai đoạn 2 năm thứ 3; 5. Thanh lý hợp đồng.

 1. Hiệu lực HSCG :
 • Hiệu lực HSCG : Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp HSCG
 • HSCG phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy UQ) của nhà thầu và được đóng dấu.
 1. Thời hạn gửi HSCG : 05 ngày làm việc, kể từ ngày đăng gửi thông báo chào giá rộng rãi trên báo, tức trước 14h00, ngày 07-03-2023.
 2. Phương thức gửi HSCG : Trực tiếp, hoặc qua các đơn vị chuyển phát, hoặc bằng file scan mầu (.PDF), trước thời hạn nêu trên, sau thời hạn này HSCG xem như vô hiệu và Cảng HKQT Đà nẵng không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Nhà thầu phải cung cấp văn bản gốc khi có yêu cầu.
 3. Địa chỉ gửi và nhận :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@gmail.com

 1. Thông tin liên hệ :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@gmail.com

Người liên hệ : Mr. Nguyễn Văn Tường, HP 0983102410 đê được cung cấp HSCG

và biết thêm các thông tin có liên quan.

 1. Hồ sơ yêu cầu mời chào giá :

Có thể liên hệ với đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm ở Mục 6, hoặc tải từ trang website của Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP : https://www.vietnamairport.vn/danangairport/

/uploads/danangairport/users/8bff9ed5c32c4bc36b31/documents/002-ISO50001-LAN2-ThongBaoChaoGia-nd%20-%20Phu%20luc%201.docx

/uploads/danangairport/users/8bff9ed5c32c4bc36b31/documents/002-ISO50001-LAN2-ThongBaoChaoGia-nd%20-%20Phu%20luc%202.docx