Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm : Dịch vụ đào tạo an toàn điện (ATĐ) trong Quản lý-Vận hành-Bảo trì Hệ thống điện trung thế, tại Cảng HKQT Đà nẵng.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu chi tiết yêu cầu, hoàn thành và gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) theo đúng các nội dung yêu cầu sau đây :

1. Yêu cầu về HSCG :

1.1.           Tên dịch vụ cung cấp : Dịch vụ đào tạo an toàn điện (ATĐ) trong Quản lý-Vận hành-Bảo trì Hệ thống điện trung thế (HTĐTT), tại Cảng HKQT Đà nẵng.

1.2.           Qui mô : Huấn luyện, Đào tạo ATĐ, thực hiện kiểm tra, xếp bậc ATĐ, tư

vấn cấp thẻ ATĐ cho 80 nhân viên có liên quan công tác Quản lý-Vận hành-Bảo trì HTĐTT và hoàn thiện hồ sơ theo qui định.

1.3.           Yêu cầu về tư cách pháp nhân và tính pháp lý của HSCG :

-         Nhà thầu có đăng ký doanh nghiệp/Đăng ký hoạt động theo qui định của pháp luật phù hợp với nội dung chào giá.

-         Nhà thầu cam kết đang không có tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam – CTCP.

-         Tuyên bố và cam kết đáp ứng, bản chào giá là bản gốc, phải được người đại diện tư cách pháp nhân của nhà thầu ký, đóng dấu. Hoặc người ký phải có giấy ủy quyền theo quy của luật pháp.

-         Các tài liệu bằng chứng gửi kèm trong HSCG phải có giá trị/giá trị pháp lý và làm cơ sở cho đánh giá HSCG.

1.4.           Yêu cầu về việc xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện đào tạo :

-         Thực hiện các nội dung theo các phụ lục sau :  Phụ lục 01 : Chương trình huấn luyện đào tạo, kiểm tra, xếp bậc ATĐ dài hạn trong quản lý và vận hành HTĐTT (theo Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện) tại Cảng HKQT Đà nẵng

1.5.           Yêu cầu về dịch vụ :

1.5.1.     Thời gian thực hiện HĐ : 20  ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

1.5.2.     Thời gian đào tạo : 06 ngày, gồm 2 khóa, 03 ngày/khóa.

1.5.3.     Số lượng học viên : 80 học viên, 40 học viên/khóa.

1.5.4.     Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học : 80 học viên tham gia.

1.5.5.     Cấp phôi thẻ ATĐ theo đúng qui định : 80 phôi thẻ.

1.5.6.     Địa điểm thực hiện : Tại Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng, địa chỉ : Sân bay Quốc tế Đà nẵng, P.Hòa Thuận Tây, Q.Thanh Khê, TP. Đà nẵng. Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng sẽ bố trí phòng học và các phương tiện trình chiếu (nếu cần), các địa điểm thực hành có liên quan và đảm bảo không anh hưởng đến hoạt động hàng không sân bay.

1.6.           Yêu cầu về nguồn nhân sự tham gia đào tạo huấn luyện :

-         Đề xuất danh sách nguồn nhân sự có đủ năng lực trình độ và tư cách pháp lý theo qui định để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, cụ thể:

Về giảng dạy lý thuyết : Trình độ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành huấn luyện đào tạo.

Về thực hành : Trình độ cao đẳng trở lên, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, thành thạo trong chuyên ngành huấn luyện đào tạo

-         Danh sách đề xuất này sẽ tham gia quá trình thực hiện hợp đồng và không được thay đổi, nếu có trường hợp thay đổi phải báo và được sự chấp thuận của 

1.7.           Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm :

-         Có ít nhất 05 hợp đồng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên về công tác Huấn luyện đào tạo với đặc điểm huấn luyện đào tạo tương tự trong thời gian liên tục 3 năm trở lại đây.

-         Có ít nhất 01 hợp đồng liên quan đến huấn luyện an toàn điện trong ngành hàng không với thời gian 3 năm trở lại đây.

-         Có đầy đủ các phương tiện, công cụ, dụng cụ theo qui định trong công tác đào tạo huấn luyện.

-         Có đề xuất tài liệu huấn luyện đào tạo phù hợp theo khung qui định.

-         Cam kết hoặc đề xuất kế hoạch đảm bảo An toàn trong quá trình đào tạo huấn luyện và thực hành.

1.8.           Yêu cầu về giá và chào giá :

-         Giá và đồng tiền thanh toán là VNĐ (Đồng tiền Việt nam).

-         Nội dung chào giá theo Phụ lục 02 kèm theo.

-         Giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm giá, các khoản thuế, lệ phí.

1.9.           Các nội dung khác :

1.9.1.     Hình thức hợp đồng : Trọn gói

1.9.2.     Thanh toán :

-         Hình thức thanh toán : Chuyển khoản

-         Kế hoạch thanh toán :

o   Mức tạm ứng 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

§  Đề nghị tạm ứng (bản gốc).

o   Giá trị 70% còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, với hồ sơ như sau :

§  Chứng nhận hoàn thành khóa học (bản gốc).

§  Biên bản nghiệm thu đào tạo (bản gốc).

§  Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (bản gốc).

§  Biên bản thanh lý hợp đồng (bản gốc).

  1.          Hiệu lực HSCG :

2.1.           Hiệu lực HSCG : Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp HSCG

2.2.           HSCG phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy UQ) của nhà thầu và được đóng dấu.  

  1.          Thời hạn gửi HSCG : 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo chào giá, tức trước 14h00, ngày …………….. .
  2.          Phương thức gửi HSCG : Trực tiếp, hoặc qua các đơn vị chuyển phát, hoặc bằng file scan (.PDF) trước thời hạn nêu trên, sau thời hạn này HSCG xem như vô hiệu và Cảng HKQT Đà nẵng không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này.
  3.          Địa chỉ gửi và nhận :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@vietnamairport.vn, hoặc ktcnmtdad@gmail.com

  1.          Thông tin liên hệ :

Phòng KT-CN-MT, Cảng HKQT Đà nẵng, Sân bay Quốc tế Đà nẵng, p.Hòa Thuận Tây, q.Thanh khê, TP. Đà nẵng.

Điện thoại : 0236.3539555

Email : ktcnmtdad@vietnamairport.vn, hoặc ktcnmtdad@gmail.com

Người liên hệ : Mr. Nguyễn Văn Tường, HP 0983102410 đê được cung cấp HSCG

và biết thêm các thông tin có liên quan.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.