Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức mời chào giá rộng rãi diệt muỗi và côn trùng gây hại. Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thực hiện diệt muỗi và côn trùng gây hại tại các khu vực thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trên diện tích 63.748 m2. ( Có phụ lục kèm theo )

- Thời gia thực hiện: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2020. Thực hiện trong thời gian giãn cách các chuyến bay, hàng ngày từ 7h30 đến 3h00 sáng hôm sau.

- Giá: Đề nghị giá chào đã bao gồm chi phí hóa chất, công cụ, nhân công và thuế VAT 10%. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Nêu rõ phương thức và điều kiện thanh toán.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của đơn vị tham gia chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Chậm nhất các đơn vị gửi hồ sơ chào giá trước 15h00 ngày  01/04/2020.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Trung tâm Điều hành sân bay Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

3. Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Điều hành sân bay Đà Nẵng - Cảng hàng không quốc tế ĐN

- Điện thoại: 0236.3599555 máy lẻ 290

- Người liên hệ: Bà Trần Thị Thanh Thảo

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải có giấy đăng ký hoạt động hợp pháp và là đơn vị không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP