Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Dịch vụ “Hiệu chỉnh định kì ổ bi các cầu dẫn hành khách Jetway” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: 
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: 
1.1    Yêu cầu đối với dịch vụ: 

-      Hiệu chỉnh định kỳ ổ bi 05 cầu dẫn hành khách PBB Jetway 1 lần/ 1 tháng trong vòng 8 tháng, cụ thể:
+   Mã hiệu : AT2-72/116, Cầu 2 Tunnel;    Số lượng: 03 cầu dẫn.
+   Mã hiệu : AT3-58/116, Cầu 3 Tunnel;    Số lượng: 02 cầu dẫn.
-    Các nội dung hiệu chỉnh chi tiết phải tuân theo tài liệu kỹ thuật hướng dẫn  từ nhà nhà sản xuất cầu hành khách JBT. (có phụ lục chi tiết đính kèm)
-    Nhà thầu phải có kinh nghiệm về lắp đặt, hiệu chỉnh ổ bi cầu dẫn hành khách hoặc đã thực hiện công việc hiệu chỉnh ổ bi cầu dẫn hành khách ở các năm trước đây.
-    Nhà thầu có nhân sự được huấn luyện về bảo trì, bảo dưỡng cầu dẫn hành khách của nhà sản xuất.
-      Chất lượng công việc sau khi sửa chữa: Sau mỗi lần hiệu chỉnh thì nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá các nguyên nhân hư hỏng và đưa khuyến cáo nếu có phát sinh các sự cố liên quan.
1.2    Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:
-    Thời gian/ tiến độ:  Chậm nhất 7 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
-    Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.  
1.3    Giá và đồng tiền chào giá:
-    Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế. 
-    Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ
1.4    Thanh toán: 
-    Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
-        Kế hoạch thanh toán:  Thanh toán theo thực tế sau mỗi lần thực hiện hiệu chỉnh kèm theo biên bản báo cáo công việc hiệu chỉnh, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa được các bên liên quan xác nhận, hóa đơn GTGT và giấy đề nghị thanh toán.

1.5    Hiệu lực hồ sơ chào giá: 
-       Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
1.6     Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá: 
2.1    Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00, ngày 06/11/2019.
2.2    Phương thức gửi hồ sơ chào giá: 
-       Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.
-   Địa chỉ của bên mời chào giá:
+     Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 
+     Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng. 
+     Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).
+     Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298
3. Thông tin liên hệ:
-    Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. 
-    Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng). Điện thoại: 0236 3646298. 
-    Người liên hệ: Ông Phan Minh Long (Điện thoại: 0903.586.833), Đội trưởng Đội Bảo trì thiết bị ga - Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng, nếu cần biết thêm thông tin chi tiết
4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
-    Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;
-    Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

 

PHỤ LỤC