Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Mua điều hòa và vật tư lắp đặt phòng điện SUB1 (01 bộ), phòng MER (03 bộ) và vật tư điện cải tạo hệ thống điện điều hòa phòng MER”

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Thông tin chung:

Stt

Nội dung hiện trạng

Công việc thực hiện

1

Phòng điện (SUB1)

Cung cấp 01 bộ điều hòa và vật tư lắp đặt

2

Phòng thiết bị mạng (MER)

Cung cấp 03 bộ điều hòa và vật tư lắp đặt

Cung cấp vật tư cải tạo tủ điện điều khiển điều hòa

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

2.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Cung cấp 04 bộ máy điều hòa và vật tư lắp đặt theo biểu mẫu sau:

STT

Tên vật tư, thiết bị

Quy cách

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế VAT%

Thành tiền

1

Máy điều hòa Mitsubishi
 heavy 48.000BTU

FDF140CSV-S5/
FDC140CSV-S5

bộ

4

 

 

 

2

Đế dàn nóng

48.000BTU

cái

4

 

 

 

3

Ống đồng dẫn gas  mettube

15,88mm*0,81mm

mét

121

 

 

 

4

Ống đồng dẫn gas  mettube

9,52mm*0,81mm

mét

121

 

 

 

5

 Ống cao su sốp superlon

10mmID*13mmTK
*1,83m

mét

121

 

 

 

6

 Ống cao su sốp superlon

19mmID*13mmTK
*1,83m

mét

121

 

 

 

7

 Ống cao su sốp superlon

35mmID*13mmTK
*1,83m

mét

21

 

 

 

8

Băng quấn ống

xi quấn

kg

28

 

 

 

9

Dây điện  Cadivi

CV/FR 1*4mm2

mét

872

 

 

 

10

Dây điện  Cadivi

CVmt 4*1.5mm2

mét

150

 

 

 

11

Dây điện  Cadivi

CV 1*16mm2

mét

40

 

 

 

12

Ống luồn dây điện SP

phi 25mm

mét

218

 

 

 

13

Aptomat (MCB) 3P 25A
6KA Schneider

A9K24325

cái

4

 

 

 

14

Aptomat Chống rò (RCCB) 4P 25A -30mA 6KA Schneider

A9R50425

cái

4

 

 

 

15

Aptomat (MCCB) 3P 100A 10KA Schneider

EZC100F3100

cái

1

 

 

 

16

Aptomat (MCCB) 3P 75A
10KA Schneider

EZC100F3075

cái

2

 

 

 

17

Contactor 3P 65A - 220V
Schneider

LC1D65AM7

cái

2

 

 

 

18

Rơ le nhiệt (48-65)A
Schneider

LRD365

cái

2

 

 

 

19

Rơ le Timer Panasonic

TB118

cái

1

 

 

 

20

Vỏ tủ điện

1200mm*800mm*300mm

Cái

1

 

 

 

21

Trunking

300mm*100mm

mét

15

 

 

 

22

Ống nhựa PVC BM

phi 21mm*1,6mm

mét

16

 

 

 

23

Ống nhựa PVC

phi 34mm*2mm

mét

21

 

 

 

24

Ốc vít

7mm

túi

4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

Thiết bị và vật tư: Mới 100%

Máy điều hoà: Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) đối với hàng nhập khẩu và giấy chứng nhận chất lượng (CQ): bản gốc hoặc bản photo có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu; Máy điều hòa sản xuất 2021 trở về sau; Thời hạn bảo hành 01 năm.

2.2 Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

Thời gian/ tiến độ:  Trong vòng 21 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký;

Địa điểm thực hiện hợp đồng:  Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

2.3 Giá và đồng tiền chào giá:

Giá chào giá:             (Đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển và tất cả các loại thuế, phí).

Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

2.4 Thanh toán:

Hình thức thanh toán:  Chuyển khoản

Kế hoạch thanh toán:  Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

Giấy đề nghị thanh toán (bản gốc).

Biên bản nghiệm thu bàn giao vật tư (Bản gốc).

CO, CQ máy điều hòa (Bản gốc hoặc photo có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu).

Hóa đơn GTGT (Bản gốc).

Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc).

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (Bản gốc bên A tự thực hiện)

2.5 Hiệu lực hồ sơ chào giá:

Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

Giá chào giá đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, tất cả các loại thuế.

2.6 Hồ sơ chào giá:

Phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

3. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

3.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá:

Thời hạn gửi hồ sơ chào giá đến trước: 14giờ 00  ngày 25 tháng 11 năm 2022           

3.2 Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nêu dưới đây nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá; Hồ sơ chào giá phải ghi rõ bên ngoài: Nơi gửi, nơi nhận, hồ sơ chào giá hạng mục: “Cung cấp điều hòa và vật tư lắp đặt phòng điện SUB1 (01 bộ), phòng MER (03 bộ) và vật tư điện cải tạo hệ thống điện điều hòa phòng MER”; Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

3.3 Địa chỉ của bên mời chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Văn thư Cảng tầng 1).

Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298.

4. Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Địa chỉ: Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3646298.

5. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.