Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Mua sắm bản quyền cho thiết bị tường lửa nhà ga T1 và nhà điều hànhtại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

Stt

Hạng mục

Số lượng

Thời gian có hiệu lực

I

Nâng cấp bản quyền cho thiết bị tường lửa

PALO ALTO 820
(S/N 01: 012001011216, S/N 02: 012001011524)

 

 

1

Partner enabled premium support year 1 renewal, PA-820. P/N: PAN-SVC-BKLN-820-R

(Gói gia hạn hỗ trợ 01 năm dịch vụ của Palo Alto)

02

Từ 05/08/2022

Đến 04/08/2023

2

Threat prevention subscription renewal for devices in HA pair, PA820. P/N: PAN-PA-820-TP-HA2-R 
(Đăng ký dịch vụ phòng ngừa tấn công mạng)

02

Từ 05/08/2022

Đến 04/08/2023

3

Advanced URL filtering subscription for devices in HA pair, PA820. P/N: PAN-PA-820-ADVURL-HA2-R
(Đăng ký dịch vụ lọc URL PANDB)

02

Từ 05/08/2022

Đến 04/08/2023

4

WildFire subscription renewal for devices in HA pair, PA-820. P/N: PAN-PA-820-WF-HA2-R
(Đăng ký dịch vụ WildFire)

02

Từ 05/08/2022

Đến 04/08/2023

II

Gia hạn bản quyền cho thiết bị tường lửa

FORTINET FG-300D (S/N: FGT3HD3917801781)

 

 

1

IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service và 24x7 Forticare

01

Từ 05/08/2022

Đến 04/08/2023

1.2. Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Thời gian/ tiến độ:  chậm nhất 30 ngày ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

1.3. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà cung cấp chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm thuế VAT, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng tại Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: Việt Nam đồng.

1.4. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

- Kế hoạch thanh toán: Bên mua sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi bên bán cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành (Bản gốc).

+ Hóa đơn giá trị gia tăng (Bản gốc hoặc hóa đơn điện tử).

+ Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc).

1.5. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.6. Hiệu lực hồ sơ chào giá:

- Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.7. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: đến 15h00, ngày  03/08/2022.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 090 3586833

- Người liên hệ: Ông Phan Minh Long, Đội trưởng Đội Bảo trì thiết bị ga–Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Cam kết không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.