Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Mua sắm bản quyền cho thiết bị tường lửa Palo Alto 3020 và Fortinet FG-300D” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1 Yêu cầu đối với dịch vụ:

Stt

Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng

Thời gian có hiệu lực

I

Gia hạn bản quyền 01 năm cho thiết bị tường lửa PALO ALTO 3020
(S/N: 001801049254 )

01

1 Năm

1

Partner enabled premium support year 1 renewal, PA-3020. P/N: PAN-SVC-BKLN-3020-R

(Gói gia hạn hỗ trợ 01 năm dịch vụ của Palo Alto)

01

1 năm

kể từ 04/08/2019

2

Threat prevention subscription renewal, PA-3020.

P/N:PAN-PA-3020-TP-R
(Đăng ký 1 năm dịch vụ phòng ngừa tấn công mạng)

01

1 Năm

3

WildFire subscription renewal, PA-3020.

P/N:PAN-PA-3020-WF-R
(Đăng ký 1 năm dịch vụ WildFire)

01

1 Năm

4

PANDB URL filtering subscription renewal, PA-3020.

P/N:PAN-PA-3020-URL4-R
(Đăng ký 1 năm dịch vụ lọc URL PANDB)

01

1 Năm

II

Gia hạn bản quyền 01 năm cho thiết bị tường lửa FORTINET FG-300D
PN: FC-10-00305-950-02-12

01

1 năm

1

UTM Bundle 24x7 FortiCare bao gồm gia hạn các dịch vụ:

•        Application Control

•        IPS

•        Anti Virus

•        Botnet IP/Domain

•        Web Filtering

•        Antispam Services

01

1 Năm

 • Đối với thiết bị tường lửa Palo Alto 3020:
 • Gia hạn 1 năm dịch vụ phòng ngừa tấn công mạng, dịch vụ WildFire, dịch vụ lọc URL PANDB; thời hạn 01 năm kể từ ngày kích hoạt.
 • Chế độ bảo hành 1 đổi 1, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật 1 năm liên tiếp kể từ ngày 04/08/2019 đến 04/08/2020.
 • Đối với thiết bị Fortinet FG-300D:
 • Gia hạn bản quyền 1 năm 24x7 FortiCare kèm các dịch vụ: application control, IPS, chống Virus, chặn botnet, lọc nội dung và chống Spam. Thời hạn 01 năm kể từ ngày kích hoạt.

1.2 Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

 • Thời gian/ tiến độ:  Chậm nhất 7 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Địa điểm: Nhà ga hành khách T1 – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 

1.3 Giá và đồng tiền chào giá:

 • Giá: đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế.
 • Đồng tiền chào giá và thanh toán: Việt Nam đồng.

1.4 Thanh toán:

 • Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
 • Kế hoạch thanh toán:  chia thành 2 đợt:

+ Đợt 1: Bên A sẽ thanh toán 30% giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

+ Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán tiếp 70% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày làm việc sau khi bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (Bản gốc).
 • Hóa đơn giá trị gia tăng của bên B (Bản gốc).
 • Biên bản thanh lý hợp đồng          (Bản gốc).

1.5 Loại hợp đồng: trọn gói.

1.6 Hiệu lực hồ sơ chào giá:

 • Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.7 Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

 •  

2.1 Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15h00, ngày  05/12/2019.

2.2 Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

 • Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các báo giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.
 • Địa chỉ của bên mời chào giá:

        - Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

        - Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

        - Điện thoại: 090 3586833

        - Người liên hệ: Ông Phan Minh Long, Đội trưởng Đội Bảo trì thiết bị ga–Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.

3. Thông tin liên hệ:

 • Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).
 • Điện thoại: 090 3586833
 • Người liên hệ: Ông Phan Minh Long, Đội trưởng Đội Bảo trì thiết bị ga–Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng.

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

                                                                            TL. GIÁM ĐỐC

                                                                              GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN

                                                                          (đã ký)