Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Dịch vụ vận chuyển trang thiết bị từ Cảng HKQT Đà Nẵng về 09 Cảng hàng không.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Quy mô mua sắm:

Bốc xếp, tháo lắp, vận chuyển, dỡ hạ các trang thiết bị từ Cảng HKQT Đà Nẵng đến 09 Cảng hàng không theo Phụ lục 01 kèm theo.

1.2. Yêu cầu mua sắm:

Việc bốc xếp, dỡ hạ, tháo lắp, vận chuyển trang thiết bị phải đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, sử dụng phương tiện chuyên dụng phù hợp. Nhà cung cấp dịch vụ nêu rõ loại phương tiện sử dụng để bốc dỡ, vận chuyển và thời gian vận chuyển đến từng Cảng hàng không.

1.3.  Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Tổng thời gian vận chuyển trang thiết bị từ Cảng HKQT Đà Nẵng đến 09 Cảng hàng không tối đa là 10 ngày.

- Địa điểm nhận trang thiết bị: Cảng HKQT Đà Nẵng.

- Địa điểm giao trang thiết bị: theo Phụ lục 01 kèm theo.

1.4.  Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: đề nghị nhà thầu chào giá đầy đủ chi phí bốc xếp, tháo lắp, vận chuyển, dỡ hạ trang thiết bị từ Cảng HKQT Đà Nẵng đến 09 Cảng hàng không, thuế VAT và các chi phí khác (không bao gồm phí bảo hiểm tài sản hàng hóa trên đường). Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.5. Thanh toán:

- Phương thức thanh toán: chia thành 2 đợt

+ Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và bên A nhận được văn bản đề nghị tạm ứng và bảo lãnh tạm ứng của bên B.

+ Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày làm việc sau khi bên B cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ bao gồm:

                   * Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc (Bản gốc).

                   * Hóa đơn giá trị gia tăng (Bản gốc).

                   * Biên bản thanh lý hợp đồng (Bản gốc).

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

1.6.  Loại hợp đồng: trọn gói.

1.7.  Hiệu lực hồ sơ chào giá:

- Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.8.  Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: từ 09h00 ngày 18/01/2021 đến 09h00 ngày 21/01/2021.

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+  Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+  Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+  Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Người liên hệ: Bà Đàm Thị Mi Sa, kỹ sư Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng. SĐT: 0982.269 295

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Cam kết bằng văn bản).