Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm vật tư bảo dưỡng định kỳ 01 năm máy phát điện FG Wilson 550KVA và 1700KVA - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu nội dung và khối lượng.

STT

Hạng mục

Mã vật tư

Hãng sản xuất/

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lọc gió

10000-12122

FG Wilson

bộ

4

2

Lọc nhớt

10000-51283

FG Wilson

bộ

12

3

Lọc nhiên liệu

10000-77728

FG Wilson

bộ

2

1

Lọc gió

10000-512340

FG Wilson

bộ

2

2

Lọc nhớt

10000-59645

FG Wilson

bộ

2

3

Lọc nhiên liệu sơ cấp

10000-59652

FG Wilson

bộ

2

4

Lọc nhiên liệu thứ cấp

10000-59653

FG Wilson

bộ

2

5

Nước làm mát - loại pha sẵn theo đúng tỉ lệ - 20 lít/ can

10000-17033

Perkin

can

26

6

Nhớt động cơ 15W40 Shell Rimula R4 (Loại phi 209 lít)

 

Shell

phi

2

7

Nhớt động cơ 15W40 Shell Rimula R4 (loại thùng 18 lít)

 

Shell

thùng

2

1.2. Thời gian, địa điểm giao hàng.

- Thời gian thực hiện : Trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện : Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

1.3. Giá và đồng tiền chào giá.

- Giá: Đề nghị nhà thầu chào giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Thanh toán

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

Tạm ứng:

- Bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị Hợp đồng  trong vòng 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên B cung cấp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng 30% giá trị của hợp đồng tương đương.

Thanh toán:

- Bên A thanh toán bảy mươi phần trăm (70%) giá trị Hợp đồng còn lại cho Bên B trong vòng 15 ngày sau khi Bên A nhận các chứng từ sau:

+ Giấy đề nghị thanh toán: Bản gốc;

+ Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

+ Giấy chứng nhận: CO, CQ bản sao công chứng ( hoặc bản gốc để đối chứng)  đối với vật tư nhập khẩu

+ Biên bản nghiệm thu vật tư: Bản gốc;

+ Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09h00, ngày 06/12/2022.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ của bên mời chào giá:

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Điện thoại: 0236 3646298, Fax: 0236 3646298.

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Bản sao công chứng  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 hợp đồng đã từng cung cấp vật tư cho máy phát điện có công suất từ 500KVA trở lên.

 - Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng Công ty CHK Việt Nam - CTCP. ( Cam kết bằng văn bản)