Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng – CN. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (Chủ đầu tư) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua sắm thay thế vật tư dàn cắt cỏ cho xe cắt cỏ JD 5310 và xe cắt cỏ MTZ 892.

Đề nghị các nhà cung cấp, các đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa:

Ÿ  Mới 100% đúng chủng loại, mã hiệu vật tư nêu trong hồ sơ.

Ÿ  Hàng hóa sản xuất năm 2020 trở về sau.

 • Thời gian giao hàng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Địa điểm giao hàng: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói, bao gồm tất cả các chi phí có liên quan và thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: Đồng VN.
 • Thanh toán: Chuyển khoản.
 • Bảo hành sản phẩm: theo quy định của Nhà sản xuất.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 20 ngày.
 • Hồ sơ chào giá phải được đại diện pháp luật của Công ty/ đơn vị ký và đóng dấu.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi Hồ sơ chào giá:
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 14h00 ngày 17/8/2021.
 • Phương thức gửi hồ sơ: Đơn vị chào giá điền đầy đủ thông tin vào phụ lục 1 và phụ lục 2 (gửi kèm thư mời chào giá) rồi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax.
 • Địa điểm nhận hồ sơ:
  • Trung tâm Khai thác khu bay, Tầng 6 tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
  • Fax: 0236.3614638          Email: ktkbdad@vietnamairport.vn
 1. Thông tin liên hệ:
 • Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Trung tâm Khai thác khu bay Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0236.3614638.
 • Người liên hệ: ông Nguyễn Văn Quốc (ĐT: 0983.281203)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký kinh doanh hợp pháp.
 • Nhà cung cấp cam kết không đang tranh chấp với quyền lợi của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào giá tốt nhất của quý công ty/ đơn vị.