Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng hệ thống PCCC nhà ga hành khách T1 năm 2023” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

- Thực hiện công tác bảo dưỡng toàn bộ hệ thống PCCC theo phụ lục chi tiết kèm theo thông báo chào giá này. (04 đợt/năm)

- Nhà công cấp dịch vụ có chứng nhận về kinh doanh có điều kiện PCCC do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Cam kết hỗ trợ bên A trong việc kết nối, cài đặt với phần mềm báo cháy Firework mà bên A đang sử dụng trong trường hợp bên A cần mở rộng khu vực lắp đặt các đầu báo cháy cho các khu vực mở rộng mới.

- Công nhân, cán bộ kỹ thuật phải tuân thủ quy định về an ninh an toàn hàng không, quy trình kỹ thuật thi công.

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia khắc phục sự cố kỹ thuật cùng bên A khi nhận được thông tin từ bên A thông báo trong vòng 4 giờ đồng hồ.

1.2. Thời gian và địa điểm thực hiện hợp đồng:

a. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (từ 3/2023-12/2023) Đợt 1 bắt đầu từ tháng 3 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện: Khu vực nhà kỹ thuật, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

1.3. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá: là giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT và chi phí làm thẻ kiểm soát an ninh hàng không cho các đợt bảo dưỡng).

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng.

1.4. Bảo hành: 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành bảo dưỡng đợt 4.

1.5. Thanh toán:

- Phương thức thanh toán: thanh toán theo từng đợt (3 tháng/lần), mỗi đợt trị giá 25% tổng giá trị hợp đồng, sau mỗi đợt nghiệm thu.

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

- Hồ sơ thanh toán:

* Hồ sơ thanh toán đợt 1,2,3:

+ Giấy đề nghị thanh toán cho từng đợt (3 tháng).

+ Hoá đơn GTGT cho từng đợt (3 tháng).

+ Báo cáo công tác bảo dưỡng từng đợt

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành cho từng đợt (3 tháng).

* Hồ sơ thanh toán đợt 4:

+ Giấy đề nghị thanh toán cho đợt 4.

+ Thanh lý hợp đồng.

+ Hoá đơn GTGT cho từng đợt 4.

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Báo cáo công tác bảo dưỡng đợt 4

+ Giấy bảo hành sau bảo dưỡng.

1.6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

1.7. Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày. (kể từ ngày mở hồ sơ chào giá)

1.8 Yêu cầu khác:  Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

1.9. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp, phù hợp.

- Nhà cung cấp không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam –CTCP. (Cam kết bằng văn bản)

2. Thời hạn, địa điểm, phương thức gởi hồ sơ chào giá:

a. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09h00 ngày 06/3/2023.

b. Phương thức gởi hồ sơ chào giá:

- Nhà cung cấp dịch vụ nộp trực tiếp/bưu điện/chuyển phát nhanh đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

c. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Tên công ty: Cảng hàng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.

Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Nơi nhận hồ sơ: Văn thư Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoặc Văn phòng Trung tâm Khai thác ga Đà Nẵng, Tầng 5 tòa nhà Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – P. Hòa Thuận Tây – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3614338. Fax: 0236.3614338

Người liên hệ: ông Lê Trung Kiên . Điện thoại: 0983 303 881.