Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ “Bảo trì thiết bị Chiller – HT HVAC, nhà ga hành khách T1 năm 2020-2021”  tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá rộng rãi về việc: "Cung cấp dịch vụ: “Bảo trì thiết bị Chiller – HT HVAC,  nhà ga hành khách T1 năm 2020-2021”.

Trân trọng thông báo ./.