Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng – Chi nhánh Tổng công ty cảng hàng không Việt nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm : Dịch vụ đào tạo chuyển đổi và nâng cấp Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018, tại Cảng HKQT Đà nẵng.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu, hoàn thành và gửi Hồ sơ chào giá (HSCG) theo các nội dung yêu cầu như sau :

Thông báo mời chào giá V/v cung cấp “dịch vụ đào tạo chuyển đổi và nâng cấp hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn iso 50001:2018. tại Cảng hàng không Quốc tế Đà nẵng”

Trân trọng thông báo ./.