Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ: “Sửa chữa đường ống cấp nước từ bể chứa nước tầng hầm kết nối đến hệ thống đường ống cấp nước chung cho toàn bộ nhà ga T1 - Cảng HKQN Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá V/v: Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa đường ống cấp nước từ bể chứa nước tầng hầm kết nối đến hệ thống đường ống cấp nước chung cho toàn bộ nhà ga T1 - Cảng HKQN Đà Nẵng”.

Trân trọng thông báo ./.