Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu “May đo sắc phục và mua sắm phụ kiện ANHK năm 2020”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá về việc: May đo sắc phục và mua sắm phụ kiện ANHK năm 2020

Trân trọng thông báo ./.