Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Mua sắm bản quyền cho thiết bị tường lửa Palo Alto 820 và Cisco FirePower 7050” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông Báo mời chào giá V/v:  “Mua sắm bản quyền cho thiết bị tường lửa Palo Alto 820 và Cisco FirePower 7050” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Trân trọng thông báo ./.