Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "mua sắm thay thế các tấm Flat băng chuyền đảo Carousel 1- hệ thống BHS để đảm bảo phục vụ"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá v/v mua sắm thay thế các tấm Flat băng chuyền đảo Carousel 1- hệ thống BHS để đảm bảo phục vụ

Trân trọng thông báo ./.