Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Triển khai kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá: V/v:  “Triển khai kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng”. 

MV Single line diagram

Trân trọng thông báo.