Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (Chủ đầu tư)  tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Sửa chữa bảng chữ LED trên mái nhà điều hành”, Cảng HKQN Đà Nẵng.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá về việc: "Cung cấp dịch vụ “Sửa chữa bảng chữ LED trên mái nhà điều hành”  

Trân trọng thông báo ./.