Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ: “Thay thế mới 01 bo điều khiển khởi động từ của Chiller 01 (model: CVHG0780. Hãng: TRANE) - hệ thống HVAC tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng” tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

        Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

      1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

     1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

   Thay thế mới 01 bo điều khiển khởi động từ của Chiller 01 (model: CVHG0780. Hãng: TRANE) - hệ thống HVAC tại nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Đà Nẵng.

     a. Nội dung thực hiện:

Stt

Nội dung hiện trạng

Công việc thực hiện

1

Hiện tại Chiller 01 không vận hành là do bị hỏng bo điều khiển khởi động từ 2K1

Thay thế mới 01 bo điều khiển khởi động từ của Chiller 01. Bo điều khiển có yêu cầu kỹ thuật như sau:

Bo điều khiển Cutler & Hammer - Model: WCBC6EF

       b. Yêu cầu chung:

  • Thời gian thực hiện: 8 tuần kể từ khi ký kết hợp đồng và nhận được tiền tạm ứng.
  • Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.
  • Thời gian bảo hành: 12 tháng.

   1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

 - Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế theo biểu mẫu:

Stt

Nội dung công việc

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1

Thay thế mới 01 bo điều khiển Cutler & Hammer - Model: WCBC6EF

gói

1

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

Thuế VAT 10%:

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

   1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

+ Tạm ứng: tạm ứng 30% giá trị Hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và bên B phát hành bảo lãnh tạm ứng.

+ Thanh toán: thanh toán 70% giá trị của Hợp đồng trong vòng 07 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán.

* Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

* Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của vật tư CO, CQ;

* Biên bản nghiệm thu và bàn giao công việc giữa hai bên;

* Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

* Chứng nhận bảo hành của bên bán hoặc nhà sản xuất cấp: Bản gốc;

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 14h00, ngày 01/10/2019.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

 + Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.