Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Mua sắm đầu in nhiệt máy in thẻ hành khách hành lý.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá về việc Mua sắm đầu in nhiệt máy in thẻ hành khách hành l

Trân trọng thông báo ./.