THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v:  “Thay thế Tụ và cuộn kháng Tủ Bù tại nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng”

 

         Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Thay thế Tụ và cuộn kháng Tủ Bù tại nhà ga Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

a. Nội dung công việc:

- Thay thế 10 cuộn kháng tại SUB3 và 40 tụ tại SUB1 và SUB3.

STT

Nội dung thay thế

Xuất xứ

ĐVT

SL

1

Tụ bù Frako 25kVA,440VAC, 3x137µF

Đức

cái

40

2

Cuộn kháng MH GH 50-440-50, 3x0.379mH

Malaysia

cái

10

3

- Kiểm tra, cấu hình bộ điều khiển bù.
- Lắp đặt tụ bù và kiểm tra điện dung sau khi lắp đặt.
- Lắp đặt cuộn kháng và kiểm tra sau khi lắp đặt.
- Kiểm tra, đánh giá tình trạng dây tín hiệu và dây nguồn.
- Cung cấp vật tư phụ lắp đặt.

 

gói

1

b. Yêu cầu mua sắm:

  • Thời gian bảo hành: 12 tháng từ ngày nghiệm thu lắp đặt
  • Giấy chứng nhận: CO bản sao, CQ bản sao.
  • Chất lượng vật tư: mới 100%.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 07 tuần.
  • Tuân thủ các quy định về thời gian, an toàn và các quy định khác của Cảng HKQT Đà Nẵng.
  • Các hạng mục công việc sẽ được thực hiện vào ban đêm theo sự giám sát và yêu cầu của cán bộ kỹ thuật Cảng HKQT ĐN để đảm bảo không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống.

1.2. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

1.3. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

+ Thanh toán: thanh toán 100% giá trị của Hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành và Bên A nhận đầy đủ chứng từ thanh toán.

* Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

* Biên bản nghiệm thu hoàn thành;

* Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

* Giấy bảo hành: Bản gốc;

1.4. Loại hợp đồng: trọn gói.

1.5. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

1.6. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 08/08/2019.            

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

 + Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng –Chi nhánh tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

4. Yêu cầu đối với nhà thầu chào giá:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

 

                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                        GIÁM ĐỐC TT KHAI THÁC GA ĐN

                                                                                   (Đã ký)