THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v:  "Triển khai bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.”.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Triển khai kế hoạch bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

1.1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

a. Nội dung công việc: Theo Phụ lục I.

b. Yêu cầu mua sắm:

 • Tuân thủ theo Quyết định số 54/2008/QĐ –BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc: “ Ban hành QCVN QTĐ-5 : 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kỹ thuật điện Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
 • Nhà thầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn như sau:
 • Đệ trình phương án cách ly không điện hệ thống để tiến hành công tác bảo dưỡng.
 • Đệ trình các biện pháp an toàn điện.
 • Bảo hộ lao động và chứng chỉ an toàn điện.
 • Các hạng mục công việc sẽ được thực hiện vào ban đêm theo sự giám sát và yêu cầu của cán bộ kỹ thuật Cảng HKQT ĐN để đảm bảo không ảnh hưởng đến vận hành hệ thống.

c. Giá và đồng tiền chào giá:

- Giá:  đề nghị nhà thầu chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, tất cả các loại thuế.

- Đồng tiền chào giá và thanh toán: VNĐ

d. Thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản

- Phương thức thanh toán:

Tạm ứng:

 • Bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị Hợp đồng  trong vòng 05 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên B cung cấp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng 50% giá trị của hợp đồng tương đương.

Thanh toán:

 • Bên A thanh toán năm mươi phần trăm (50%) giá trị Hợp đồng còn lại cho Bên B trong vòng 07 ngày sau khi Bên A nhận các chứng từ sau:

* Hóa đơn giá trị gia tăng do bên B phát hành: Bản gốc;

* Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa hệ thống vào hoạt động;

* Biên bản thanh lý Hợp đồng: Bản gốc;

* Tất cả số liệu, kết quả và dán tem kiểm định: Bản gốc;

e. Loại hợp đồng: trọn gói.

f. Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian có hiệu lực của HSCG tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

g. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền (hoặc người có giấy ủy quyền) của cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng thí nghiệm,bảo trì hệ thống điện đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của ngành điện.

- Đã có kinh nghiệm trong việc thí nghiệm ,bảo trì các hệ thống điện trung thế. (Cung cấp các bản sao công chứng ít nhất 02 hợp đồng tương tự đã hoàn thành về lĩnh vực thí nghiệm ,bảo trì các hệ thống điện trung thế).

- Ít nhất 05 kỹ thuật viên của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ thực hiện thí nghiệm do đơn vị chức năng có thẩm quyền độc lập cấp.(Cung cấp các bản sao công chứng kèm theo).

- Các thiết bị kiểm tra, thí nghiệm trong gói thầu còn thời hạn kiểm định.

(Cung cấp bản photo công chứng các phiếu kiểm định).

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

2.1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 09h00, ngày 21/10/2020.             .

2.2. Phương thức gửi hồ sơ chào giá:

- Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá nhận được trước thời hạn gửi hồ sơ chào giá. Các hồ sơ chào giá được gửi đến sau thời hạn gửi hồ sơ chào giá sẽ không được xem xét.

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

+ Tên công ty: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

+ Địa chỉ: Cảng HKQT Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0236 3646298 , Fax: 0236 3646298

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng  (Tầng 5 toà nhà điều hành - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

- Điện thoại: 0236 3646298

 

PHỤ LỤC I : NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Về việc: Triển khai bảo dưỡng chế độ 3 năm hệ thống điện trung thế 22KV nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

I

Thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống điện trung thế 22KV

1

Bảo dưỡng tủ điện trung thế

 

+ Đối với bộ phận di động

- Chùi bi các v bc cách đin ca cc máy ct.

- Kim tra trng thái ca các kp đẩy vào.

- Kim tra các thiết b dao ni đất ca b phn di động (các móc kp, các má tiếp xúc).

+ Đối với tủ

- Kim tra có ph kiện và tình trạng phụ kiện (cần, vv…)

- Kiểm tra bằng mắt hình dạng bên ngoài (độ sạch, không bị oxy hoá..)

- Vệ sinh các phần tử bên ngoài bằng vải khô, sạch.

- Kiểm tra độ siết chặt theo lực siết (nắp, máng đi dây, các mối nối vv..).

- Kiểm tra các điều khiển cơ khí bằng vài lần thao tác.

- Kiểm tra vị trí của các chỉ thị trạng thái (đóng/ cắt).

- Kiểm soát trạng thái và chức năng của các khoá cơ khí bằng các khoá chìa.

- Quét bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (không dùng chất vệ sinh).

- Kiểm tra siết chặt của các thiết bị nối ghép có gai và có các cữ chặn bên trong.

- Lau bụi và vệ sinh các phần tử cơ khí bên trong (với chất vệ sinh).

- Bôi trơn và bôi mỡ các phần tử cơ khí (dùng các sản phẩm được khuyến nghị dùng).

- Xem xét hình dạng bên ngoài của các bộ phận cơ khí và các mối nối.

- Thử các liên động cơ khí chc năng.

+ Đối với ngăn bộ phận di động

- Bo đảm sự hoạt động nhẹ nhàng của các cửa chắn (đẩy vào /kéo ra).

- Kiểm tra trạng thái của các điện cực đẩy vào.

- Vệ sinh các phần tử cách điện bằng vải khô sạch.

- Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí .

- Kiểm tra các tiếp xúc điện.

- Kiểm tra không b quá nhit và phóng đin các đin cc đẩy vào.

+ Đối với ngăn thanh cái

- Kim tra độ siết chặt của các mối nối thanh cái

- Kiểm tra độ kín của ngăn

- Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ ….)

- Kiểm tra bằng mt hình dng bên ngoài ca các b phn bên trong

+ Đối với ngăn cáp

- Kim tra trạng thái của các tiếpđiểm dao nốiđất

- Kiểm tra độ kín của ngăn

- Kiểm tra trạng thái lắp ráp của cáp

- Vệ sinh các phần tử bên trong (sứ, mối nối, giá đỡ, vv…)

- Vệ sinh và bôi trơn các bộ phận cơ khí

- Kiểm tra bằng mt hình dng bên ngoài ca các b phn bên trong

+ Đối với ngăn hạ áp

- Kim tra trạng thái của các bộ phận bên trong

- Kiểm tra độ siết chặt theo lực của các đầu cực và các mối nối điện nói chung

- Kiểm tra trạng thái tổng quát của việc đấu dây và các rơle.

- Kiểm định và thí nghiệm rơle.

2

Bảo dưỡng máy cắt trung thế

 

Kiểm tra và vệ sinh bên ngoài

 

Đo điện trở cách điện

 

Đo điện trở một chiều và cách điện các cuộn dây: Cuộn đóng/ Cuộn cắt/ Cuộn dây undervolt.

 

Kiểm tra động cơ tích năng:

 • Đo điện trở cách điện
 • Đo điện trở một chiều
 • Đo thời gian tích năng

 

Kiểm tra đóng cắt bằng điện:

 •  Thao tác đóng cắt 5 lần

 

Đo thời gian:

 • Thời gian đóng
 • Thời gian cắt
 • Chu trình đóng cắt

 

Đo kiểm tra độ ăn mòn tiếp điểm

 

Đo điện trở tiếp xúc của tiếp điểm

3

Bảo dưỡng định kỳ máy biến áp

 

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra dòng điện không tải.

- Kiểm tra tổ nối dây

- Đo điện trở một chiều cuộn dây

4

Bảo dưỡng định kỳ tủ hòa đồng bộ

 

- Bảo trì, kiểm tra chức năng làm việc của tủ hòa đồng bộ.

- Kiểm tra chức năng khóa chéo tủ hòa/trung thế/máy phát

- Truy cập bộ điều khiển điều hiệu chỉnh thông số trong quá trình hoạt động:

- Hiệu chỉnh chức năng hòa không tải

- Hiệu chỉnh chức năng hòa có tải

- Hiệu chỉnh chức năng chia tải

5

Đo cách điện toàn bộ tuyến cáp trung thế 22KV

 

-  Tuyến 473-7 inconming qua 472 Main HT

- Tuyến 474-7 inconming qua 471 Main HT

- Tuyến 473 Main HT qua 476 SUB3

- Tuyến 474 Main HT qua 471 SUB1

- Tuyến 472 SUB1 qua 473 SUB2

- Tuyến 474 SUB2 qua 475 SUB3

- Tuyến 476 Main HT qua 471-7 STEP UP

- Tuyến 475 Main HT qua 472-7 STEP UP

- Tuyến 433 SUB3 về máy biến áp số 3

- Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp số 2

- Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp số 1

- Tuyến 431 SUB1 về máy biến áp tăng áp số 1

- Tuyến 432 SUB2 về máy biến áp tăng áp số 2

II

Phân tích dữ liệu của hệ thống

1

·      Tất cả số liệu và kết quả sẽ được phân tích, đánh giá bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp.

 

·     Thực hiện dán tem dịch vụ bởi đơn vị thí nghiệm có chức năng phù hợp cho các tủ điện đã được thí nghiệm.