Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP/Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm:  Cung cấp hoá chất và xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 chiller của hệ thống HVAC nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

  Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời chào giá V/v:"Cung cấp hoá chất và xử lý nước cho 3 tháp giải nhiệt và 3 chiller của hệ thống HVAC nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng”.

Trân trọng thông báo ./.