Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ PHK cho gói thầu: "cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (vị trí DV-29) tại nhà ga Quốc nội Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Thông báo mời tham gia lựa chọn "cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (DV29) tại nhà ga quốc nội Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng".

Trân trọng thông báo ./.