Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không gói thầu: Cho thuê mặt bằng kinh doanh có diện tích trên 30m2 (vị trí KD-12) tại nhà ga Quốc nội Cảng HKQT Đà Nẵng”.

- Hình thức: Lựa chọn rộng rãi.

- Quý đơn vị muốn tham gia gói thầu trên có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ tại: Văn phòng Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà ACV, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; Số điện thoại: 0908.6.25.555 (Bà Hiền).

- Thời gian phát hành hồ sơ: 8 giờ ngày 17/05/2019. Thời hạn cuối nộp hồ sơ: 14 giờ ngày 24/05/2019.

- Thời gian thực hiện HĐ: 2 năm.

- Tất cả các Hồ sơ tham gia lựa chọn phải kèm theo bảo đảm tham gia lựa chọn tương đương 01 tháng giá trị HĐ. Số tiền bảo đảm này phải được chuyển đến Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trước thời hạn nộp Hồ sơ (Nội dung, hình thức về bảo đảm được nêu rõ trong tài liệu hướng dẫn).

- Hồ sơ tham gia lựa chọn sẽ được mở vào lúc: 14 giờ 30 ngày 24/05/2019 tại Văn phòng Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà ACV, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Trung tâm Khai thác Ga ĐN