Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hàng hóa - Cảng HKQT Đà Nẵng tại vị trí H1.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Vị trí, diện tích, dịch vụ/ngành nghề kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia tối thiểu theo doanh thu, thời hạn hợp đồng:

Stt

Mã vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Dịch vụ/ngành nghề kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia tối thiểu theo doanh thu

Thời hạn hợp đồng

1

H1

 

Khu vực trước cổng vào nhà ga hàng hóa

 

63,24

 

Ăn uống giải khát

110.000 VNĐ/m2/tháng Tương đương 6.956.400 VNĐ/tháng

16%

 

03 năm

 

(Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí điện nước và các chi phí khác. Chi phí điện nước và chi phí khác phát sinh sẽ được tính theo quy định giá của Nhà nước ban hành tại thời điểm phát sinh cộng thêm 20% phụ thu của Cảng HKQT Đà Nẵng.)

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 08:00 ngày 06/05/2024 đến 08:00 ngày  09/05/2024 (trong giờ hành chính.)

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất: 09:00 giờ ngày 13/05/2024 (trong giờ hành chính.)

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

5. Phí tham gia lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ HSMTG.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 13/05/2024 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.