Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Hợp tác kinh doanh tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Đà Nẵng tại vị trí DV-35” lần 1/2022 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Vị trí, diện tích, mục đích kinh doanh, lợi ích tối thiểu, tỷ lệ phân chia khởi điểm, thời hạn hợp tác:

Stt

Ký hiệu vị trí

Vị trí mặt bằng

Diện tích (m2)

Mục đích kinh doanh

Lợi ích tối thiểu

Tỷ lệ phân chia khởi điểm theo doanh thu

Thời hạn hợp tác

 

1

 

DV-35

 

Cách ly ga đi

 

 

6,48 (0,9m x 1,8m x 4 ghế)

 

Đặt ghế mát xa

1.300.000 VNĐ/m2/tháng

Tương đương 8.424.000 VNĐ/tháng

 

Không thấp hơn 15%

 

02 năm

Các mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí điện

 

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 08:00 ngày 22/04/2022.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 29/04/2022.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 02 (hai) năm kể từ ngày ký Hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 29/04/2022 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.