Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo cho 06 hạng mục, lần 1/2021 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Stt

Hạng mục cho thuê quảng cáo

Vị trí

Mã hiệu

Số lượng

Diện tích (m2/vị trí)

Loại hình quảng cáo

Giá khởi điểm (chưa bao gồm VAT và các chi phí khác có liên quan)

Ghi chú

01

Hạng mục 1: “Cho thuê quảng cáo trên 300 xe đẩy tại nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”

Quảng cáo trên 300 xe đẩy hành lý

 

300 xe đẩy

 

Quảng cáo trên xe đẩy hành lý

50.000 VNĐ/xe/tháng

Xe đẩy hành lý đã qua sử dụng

02

Hạng mục 2: “Cho thuê quảng cáo trên 200 xe đẩy tại nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Quảng cáo trên 200 xe đẩy hành lý

 

200 xe đẩy

 

Quảng cáo trên xe đẩy hành lý

50.000 VNĐ/xe/tháng

Xe đẩy hành lý đã qua sử dụng

03

Hạng mục 3 “Cho thuê vị trí quảng cáo GK14 tại khu vực mặt trước ga đến của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng” (đính kèm sơ đồ vị trí)

Mặt trước ga đến

GK14

01

4,93

Màn hình led

1.000.000 VNĐ/m2/tháng

Theo quy hoạch và chưa có đơn vị thuê

04

Hạng mục 4 “Cho thuê vị trí quảng cáo GF10, GF12, GF15, GF19 tại khu vực băng chuyền 1, 2, 3, 5 của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng” (đính kèm sơ đồ vị trí)

Khu vực băng chuyền 1, 2, 3, 5

GF10, GF12, GF15, GF19

04

2,64

Màn hình led

2.800.000 VNĐ/m2/tháng

Đã có đơn vị thuê trước đây

05

Hạng mục 5 “Cho thuê vị trí quảng cáo P11P, P10P, P9P, P8P, P7P, P6P, P5P tại khu vực chân cầu vượt nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng” (đính kèm sơ đồ vị trí)

Khu vực chân cầu vượt

P11P, P10P, P9P, P8P, P7P, P6P,

P5P

07

5,76

Hộp đèn

800.000 VNĐ/m2/tháng

Đã có đơn vị thuê trước đây

 

 

 

06

Hạng mục 6 “Cho thuê vị trí quảng cáo 3GH23L, 3GH5 tại khu vực công cộng ga đi của nhà ga hành khách T1- Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng” (đính kèm sơ đồ vị trí)

Khu vực công cộng ga đi

3GH23L, 3GH5

02

24,5

Màn hình led

2.000.000 VNĐ/m2/tháng

Theo quy hoạch và chưa có đơn vị thuê

 

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn hạn chế.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : 08:00 ngày 22/4/2021.

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 08:00 giờ ngày 29/4/2021.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 01 (một) năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian hiệu lực được tính kể từ ngày 02 bên ký biên bản nghiệm thu lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

+ Thời gian nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo: tối đa 45 (bốn lăm) ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

5. Danh sách đối tác tham gia lựa chọn hạn chế: đã đươc phê duyệt.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 08:30 ngày 29/4/2021 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.