Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo kế hoạch lựa chọn đối tác “Thuê vị trí/mặt bằng quảng cáo tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng gói 1/2023”

Quý đơn vị mong muốn tham gia có thể tìm hiểu thông tin và nhận hồ sơ mời tham gia tại: Trung tâm Khai Thác Ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0236.3614338).

1. Các hạng mục cho thuê quảng cáo và giá khởi điểm:

Có danh mục vị trí/mặt bằng quảng cáo đính kèm.

2. Hình thức lựa chọn: Lựa chọn rộng rãi.

3. Thời gian tổ chức lựa chọn đối tác:

- Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia     : từ 09:00 giờ ngày 11/5/2023 đến 9:00 ngày 16/5/2023 (trong giờ hành chính).

- Thời hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất                 : 09:00 giờ ngày 22/5/2023.

4. Phí tham gia lựa chọn: 500.000 đồng/01 bộ Hồ sơ mời tham gia (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Giá trị bảo đảm tham gia lựa chọn: 3% mức giá khởi điểm/năm/01 vị trí quảng cáo.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 (ba) năm kể từ ngày 2 bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt vị trí/mặt bằng quảng cáo.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở vào lúc 09:30 ngày 22/5/2023 tại Trung tâm Khai Thác ga Đà Nẵng, Tầng 5, Tòa nhà Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.