• Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt 03 hệ thống dẫn đỗ tàu bay VDGS cho Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.
  • Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HK Việt Nam.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
  • Số TBMT: 20210767842. Thời điểm đăng tải: 10h28 ngày 10/08/2021.
  • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Đà Nẵng.
  • Thời điểm đóng/mở thầu: 10h30 ngày 20/08/2021.
  • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
  • Dự toán gói thầu: 6.599.865.800 VND.
  • Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.